Musikundervisning för alla

På öppna avdelningen kan du

· studera sång och spel enskilt eller i gruppundervisning
· delta i kör- och orkesterverksamheten eller musikteater
· studera musikens grunder

Målen för dina studier och undervisningsinnehållet uppställs individuellt. Du kan också avlägga grund- och musikinstitutnivåns nivåprov på öppna avdelningen.

Du kan anmäla dig till den öppna undervisningen oberoende av ålder eller var du bor. Se närmare info här.

Efter varje läsår utvärderar läraren om elevens fortsatta studier. Undervisningsutbudet och antalet studieplatser varierar årligen enligt undervisningsresurser.‍

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube