Musikundervisning för alla

Öppen undervisning

Målen för studierna och undervisningsinnehållet uppställs individuellt. Man kan också avlägga grund- och musikinstitutnivåns nivåprov på öppna avdelningen. Man kan anmäla sig till den öppna undervisningen oberoende av ålder eller var man bor. Undervisningsutbudet och antalet studieplatser varierar årligen enligt undervisningsresurser.

Sång och spel enskilt eller som gruppundervisning

Kör-, orkester- och gruppverksamhet

  • Körer (Äventyrskören, Con Gioia, Con Brio, Soundwaves och Sånggrupp för pojkar)

  • Bandskola i Mårtensdals skola

Bandskolan riktar sig till dig som är intresserad av rytmmusik på bred front och vill lära dig att både spela, komponera, mixa och banda in musik. Målgruppen är från 12 år och uppåt och du kan antingen vara nybörjare eller ha hållit på med musik tidigare. För att undervisningen ska fungera så bra som möjligt kommer vi att bilda band där medlemmarna ligger på ungefär samma nivå och beroende på vem som anmäler sig blir det en nybörjargrupp eller en fortsättningsgrupp. Man kan gärna tipsa någon som man vill spela i samma band med.

Undervisningen i bandskolan består av tre olika delar: bandspel, mixning och inbandning samt låtskrivning. Bandspelsdelen går ut på att spela tillsammans och få spela på flera olika instrument. Tanken är att deltagarna bildar ett band som sedan tränar in låtar och får spela flera olika instrument i samma band. I mixning och inbandning går vi igenom den ljudteknik som används för bandinstrument. Man får tips och trix för att få bra sound när ljudteknik används live eller när man gör inbandningar. Låtskrivardelen går ut på att få handledning i att skriva egna låtar och få ett kreativt forum där man tillsammans med andra kan utvecklas som låtskrivare.

  • Rytmik

Rytmiken är ett gruppämne där man på ett mångsidigt sätt koncentrerar sig på rytmen via rörelse, sång, ramsor, kroppsrytmer och genom att spela olika rytminstrument. Rytmiken utvecklar koordination och motorik och uppmuntrar till improvisation på ett trevligt sätt. Rytmiken stöder instrumentstudier och studier i musikens grunder på ett utmärkt sätt.

OBS! Rytmikgruppen grundas ifall tillräckligt många intresserade anmäler sig.

Musikens gestaltning

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube