Linkki

Läroplikten förlängs till att gälla alla under 18 år – välkommen på informationsmöte om reformen

I vår omfattas eleverna i klass 9 av den nya läropliktslagen. I fortsättningen upphör läroplikten när den unga fyller 18 år ELLER om den unga före det avlägger examen på andra stadiet (studentexamen eller yrkesexamen).

Läs mer