Gemensam ansökan

Gemensam ansökan våren 2022 till utbildning efter den grundläggande utbildningen med start hösten 2022 är öppen 22.2–22.3.2022. I den gemensamma ansökan ansöker du till gymnasie- och yrkesutbildning, den nya examenshandledande HUX-utbildningen, TELMA-utbildning samt folkhögskolelinjer avsedda för läropliktiga.

Du kan delta i den gemensamma ansökan, om du

 • har gått ut grundskolan
 • inte ännu avlagt student-, yrkes- eller högskoleexamen.

Gymnasiestudier på svenska i Vanda

Gymnasieutbildningen är allmänbildande utbildning och ger goda förutsättningar för fortsatta studier vid universitet och högskolor. I Vanda erbjuds svenskspråkig gymnasieutbildning i Helsinge gymnasium .

Helsinge gymnasium erbjuder tre profileringar: global profil , företagsamhet och dubbelexamen till merkonom samt idrottsprofil . Alla som studerar i Helsinge är välkomna att välja en profil utan skild antagning, men för idrottsprofilen krävs det att du idrottar på FM-nivå eller motsvarande.

Yrkesstudier

Yrkesstudiernas mål är ett yrke och en arbetsplats efter studierna och därför är kontakten med arbetslivet hela tiden närvarande i studierna. Studiemöjligheterna inom yrkesutbildningen är mångsidiga och omfattande. I huvudstadsregionen och i Borgå erbjuds yrkesutbildning av yrkesinstitutet Prakticum.

Utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)

I HUX-utbildningen kombineras de tidigare utbildningarna i övergångsskedet, det vill säga påbyggnadsundervisning i den grundläggande utbildningen (åk 10), utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning.

Utbildningen som handleder för examensutbildning (HUX) riktar sig till både läropliktiga och till andra med behov av en handledande utbildning. Målet för HUX är att den studerande ska uppnå sådana studiefärdigheter som behövs för att klara av en utbildning som leder till en examen på andra stadiet. Under HUX-studier kan du höja dina vitsord från den grundläggande utbildningen samt avlägga studier inom gymnasie- och yrkesutbildningen och förbättra dina studiefärdigheter. Då du söker till utbildningen behöver du ännu inte veta om du vill fortsätta inom gymnasieutbildningen eller yrkesutbildningen.

Ansökan till utbildning som handleder för examensutbildning (HUX):

 • 22.2–22.3.2022
 • Du kan ansöka till utbildningen med en elektronisk blankett under adressen studieinfo.fi.
 • Du kan ändra dina ansökningsönskemål endast under ansökningstiden. Ansökningstiden går ut 22.3.2022 kl.15.00.
 • Du ansöker till HUX-studier med samma blankett som till gymnasium och yrkesinriktad utbildning för grundexamen.
 • Du kan ange sju ansökningsönskemål på blanketten.
 • Ordningsföljden har betydelse. Välj den utbildning som intresserar dig mest som ditt första alternativ.

Antagning av studerande

 • Antagningens resultat publiceras 16.6.2022.
 • Meddelande om antagningen av studerande skickas per e-post från och med 16.6.2022.
 • Meddela utbildningsanordnaren så snart som möjligt att du tar emot din studieplats, dock senast 30.6.2022.