Stöd och råd

Stöd att söka jobb och välja yrke

I Vanda finns många instanser och aktörer som kan hjälpa när du behöver goda råd.

Navigatorn

Behöver du hjälp med att söka jobb eller studieplats? Vid Navigatorn får du råd och handledning utan tidsbokning.

Du kan också anmäla dig som arbetslös arbetssökande vid Navigatorn och få hjälp med att söka bostad, ansöka om understöd och fylla i blanketter. Navigatorns psykolog hjälper dig i frågor som gäller val av yrke.

Kipinä

Titta in hos Kipinä, om du är under 29 år och bosatt i Vanda och inte har någon utbildnings- eller arbetsplats. På Kipinä får du stöd med att planera din framtid och hjälp med att söka studieplats eller plats på en ungdomsverkstad.

Nylands arbets- och näringsbyrå

arbets- och näringsbyrån får du information om lediga arbetsplatser, utbildning, frågor som berör studier, finansiering av studier och information om olika yrken och utbildningar som leder till respektive yrkesexamen.

Arbets- och näringsbyråns verksamhetsställe i Vanda

  • Fernissagatan 1, 01300 Vanda
  • Telefon: 0295 025 500

Utbildningsrådgivning:


  • Telefon: 0295 020 702
  • E-post: koulutusneuvonta@te-toimisto.fi