Anvisningar för ansökan

Gemensam ansökan våren 2022 till utbildning efter den grundläggande utbildningen med start hösten 2022 är öppen 22.2–22.3.2022.

I den gemensamma ansökan ingår gymnasieutbildning, yrkesutbildning, utbildning som handleder för examensutbildning (HUX), yrkesutbildning som anordnas på basis av krävande särskilt stöd, TELMA-utbildning samt folkhögskolornas linjer inom det fria bildningsarbetet som är avsedda för läropliktiga.

Lämna in din ansökan elektroniskt på adressen studieinfo.fi. Med en och samma elektroniska ansökningsblankett söker du till alla utbildningar som ingår i gemensam ansökan. Det lönar sig att prata med studiehandledaren eller vårdnadshavare om val av utbildning innan du fyller i blanketten.

Fyll i ansökningsblanketten

Den elektroniska ansökningsblanketten för gemensam ansökan finns på webbsidan Studieinfo. Ange sju ansökningsönskemål på blanketten. Ange ansökningsönskemålen i ordningsföljd; på första plats kommer den skola där du helst vill studera. Även om dina ansökningspoäng skulle räcka till alla de studieplatser du angett, kan du endast bli antagen till en studieplats: det högst prioriterade önskemålet som dina poäng räcker till för.

Spara och skicka din ansökan

Efter att du har fyllt i din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du angett på ansökningsblanketten. E-posten innehåller en länk, och via den kan du ändra på dina ansökningsönskemål och ordningsföljden. Ändringarna kan göras endast under ansökningstiden 22.2–22.3.2022. Efter att ansökningstiden gått ut kan du inte längre ändra på din ansökan. Skicka in din ansökan senast 22.3.2022 före kl. 15.00.