Tidtabell för gemensam ansökan

Februari

22.2–22.3.2022, tiden för den gemensama ansökan (GEA)

I den gemensamma ansökan ansöker du till gymnasie- och yrkesutbildning, utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)*, TELMA-utbildning samt folkhögskolelinjer avsedda för läropliktiga.

*I HUX-utbildningen kombineras de tidigare utbildningarna i övergångsskedet, det vill säga påbyggnadsundervisning i den grundläggande utbildningen (åk 10), utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning.

Mars

22.3.2022, den gemensamma ansökan avslutas. Webbansökan ska vara sparad i ansökningssystemet senast kl. 15.

Ansökningsblanketterna till en del gymnasiers specialiseringslinjer ska lämnas in direkt till läroanstalten 22.3 före kl. 15.00. Se närmare anvisningar om ansökan till specialiseringslinjerna på gymnasiernas webbsidor.

April och maj

Eventuella förhandsuppgifter, urvalsprov eller intervjuer till specialiseringslinjer. Kontrollera aktuell information på läroanstalternas sidor.

Juni

16.6.2022 Antagningens resultat meddelas tidigast detta datum.

Namnen på de studerande som antagits till gymnasieutbildning och yrkesutbildning offentliggörs tidigast 16.6. Om du har angett din e-postadress på ansökningsblanketten, får du en länk till din e-post via vilken du kan ta emot din studieplats. Alternativt kan du logga in på webbtjänsten Min Studieinfo för att ta emot studieplatsen. Inloggning i tjänsten Min Studieinfo kräver stark autentisering (t.ex. nätbankskoder).

Vi ber dig observera att läroanstalten eventuellt kräver att du tar emot studieplatsen skriftligen eller genom anmälan på plats. Läs läroanstaltens instruktioner i antagningsbrevet som skickats till dig per e-post eller brev. Läs anvisningarna om mottagande av studieplats på läroanstalternas webbsidor.

30.6.2022 Sista dagen för mottagande av studieplats.