Antagning av studerande

Resultaten från den gemensamma ansökan och ansökan till den förberedande utbildningen efter grundskolan offentliggörs tidigast torsdag 17.6.2021 på läroinrättningarnas webbsidor (de som samtyckt till att namnet publiceras). Du får genast efter det att antagningen avslutats en länk till brevet med ditt eget resultat till den e-postadress du uppgett i den gemensamma ansökan.

Läroanstalterna skickar antagningsbrev till de studerande som blivit antagna. I breven finns närmare anvisningar om mottagandet av studieplatsen och inledningen av studierna.