Mottagande av studieplats

  • Antagningens resultat publiceras 16.6.2022.
  • Meddelande om antagningen av studerande skickas per e-post från och med 16.6.2022.
  • Meddela utbildningsanordnaren så snart som möjligt att du tar emot din studieplats, dock senast 30.6.2022.
  • Anvisningarna om mottagande av studieplats varierar i de olika läroanstalterna. Kontrollera därför hurdan praxis som följs på den läroanstalt du har sökt till.
  • Om du inte tänker inleda dina studier, kom ihåg att annullera din plats genom att meddela läroanstalten.

Vänligen observera:
Om du har angett din e-postadress på Studieinfos ansökningsblankett, får du en länk till din e-post via vilken du kan ta emot din plats elektroniskt. Om du tar emot gymnasieplatsen elektroniskt, följ de anvisningar som finns på gymnasiets webbsidor.

Linkki

Sök till Helsinge

Torsdag 11.6 kl. 8.00 publiceras namnen på de antagna på vår hemsidas framsida (de som i ansökan gett lov till att namnet får publiceras). Därefter blir det inskrivning, för du bör komma personligen och meddela att du tar emot din studieplats.

Läs mer