Vad händer efter att resultaten publicerats 16.6?

Resultaten från den gemensamma ansökan och ansökan till den handledande utbildningen efter grundskolan offentliggörs tidigast torsdag 16.6.2022 på läroinrättningarnas webbsidor (de som samtyckt till att namnet publiceras). Du får genast efter det att antagningen avslutats en länk till brevet med ditt eget resultat till den e-postadress du uppgett i den gemensamma ansökan.

Dessutom skickar läroinrättningen beslutet om en godkänd studieplats separat till dig med anvisningar för hur du tar emot studieplatsen. Om du på ansökningsblanketten i gemensam ansökan gett ditt samtycke till att beslutet om antagningen skickas elektroniskt får du beslutet per e-post. Kom därför ihåg att kontrollera din e-post. Vissa läroinrättningar kan även skicka beslutet per brev.

Obs! Om du inte uppgett din e-postadress i ansökan eller inte gett ditt tillstånd till elektronisk kommunikation får du meddelande om resultatet och läroinrättningens beslut per brev.

Mottagande av studieplats

En gymnasieplats tas i Vanda i regel emot 16.6.2022. Du kan ta emot din gymnasieplats elektroniskt på Studieinfo eller på det gymnasium du antagits till. Kontrollera anvisningarna om mottagande av en gymnasieplats på webbsidan till det gymnasium du har sökt / antagits till. Du ska bekräfta att du tar emot din studieplats senast 30.6.2022 före kl.15.

Du tar emot en studieplats på en yrkesläroanstalt elektroniskt enligt anvisningarna i Studieinfo eller genom att returnera blanketten om mottagande av studieplats som bifogats till antagningsbrevet per post senast 30.6.2022 före kl. 15.

Kom ihåg att ta emot din studieplats inom utsatt tid. Om du inte tänker inleda dina studier, kom ihåg att annullera din plats på Studieinfo eller genom att meddela läroinrättningen.

Blev du utan studieplats?

Även om du blev utan studieplats i gemensamma ansökan ska du inte oroa dig. För dem som gått ut grundskolan finns det också studieplatser som annullerats och utbildningsalternativ som inte ingår i gemensam ansökan. Studiehandledaren vid din grundskola är anträffbar på skolan efter det att resultaten från gemensam ansökan publicerats.

Om du blev utan studieplats i gemensam ansökan kommer du att få ett brev från Utbildningsstyrelsen. I brevet finns information om resultaten i gemensam ansökan och din placering i fråga om reservplats. I brevet finns det också anvisningar för sommarens antagningar.

Kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning

Det är också möjligt att ansöka till yrkesutbildning via kontinuerlig ansökan. Det innebär att du kan ansöka till en utbildning flexibelt året om. Information om utbildningsutbud och ansökningsförfarande hittar du på läroinrättningarnas webbsidor. Om du ansökt om studieplats till yrkesutbildning på svenska men inte blivit antagen kan du höra dig för om lediga studieplatser vid Yrkesinstitutet Prakticum och söka via den kontinuerliga antagningen.

Navigatorn i Vanda

Behöver du hjälp med att söka studieplats eller jobb? Vid Navigatorn i Vanda får du råd och handledning. Vid Navigatorn kan du till exempel få hjälp med att skriva din CV, söka bostad och studieplats samt olika fritidssysselsättningar.

Linkki

Sök till Helsinge

Torsdag 11.6 kl. 8.00 publiceras namnen på de antagna på vår hemsidas framsida (de som i ansökan gett lov till att namnet får publiceras). Därefter blir det inskrivning, för du bör komma personligen och meddela att du tar emot din studieplats.

Läs mer