Helsinge gymnasium

Modernt och globalt Dagsgymnasium.

I Vanda finns ett svenskspråkigt gymnasium, Helsinge gymnasium.

I Helsinge gymnasium hittar du både det lilla trygga och de stora möjligheterna. Vår goda gemenskap bygger på öppen kommunikation och att du får utvecklas utgående från just dina styrkor och utmaningar. Du som vill rikta in dig på något speciellt kan dra nytta av vår mångsidiga språkundervisning (franska, spanska, tyska, kinesiska) och delta i internationella projekt eller välja en av Helsinge gymnasiums tre profileringar. Global profil är för dig som är intresserad av att se på fenomen ur bredare perspektiv - både samhälleliga, politiska, ekonomiska, ekologiska och kulturella frågor. Du som är intresserad av företagsamhet kan läsa 6 studieavsnitt hos oss och efter ett extra studieår uppnå tilläggsexamen till merkonom. Om du tränar på landslags- eller FM-nivå kan du i vår sportprofil avlägga gymnasiestudier med mindre närvaro och mer självstudier, och dina träningar kan tillgodoräknas som studiepoäng. Förutom dessa tre profileringar kan du avlägga ca 40 nätkurser inom vårt nätkurssamarbete www.gnetkurser.com. Hos oss uppnår du resultat, det visar FNB:s gymnasieranking där man beaktar både ankomstmedeltal och studentresultat.

Tyngdpunktsområden:
Global profil, företagsamhetprofil, sportprofil

Övitsbölevägen 3, 01510
helsingegymnasium.fi
facebook.com/HelsingeGymnasium
instagram.com/hegyofficial