Tutkimus kärsii vastauspulasta – oirekyselyn aikaa jatketaan

Vastauksia Vantaan päiväkotien ja koulujen sisäilmaoirekyselyyn on karttunut odotettua hitaammin. Alakoululaisten huoltajille annetaan lisää vastausaikaa. Päiväkotilasten huoltajien kyselyn aloitus siirtyy viikkoa myöhemmäksi.

Alakoululaisten vanhemmista vain noin neljännes on vastannut kyselyyn. Erityisen vähän vastauksia on saatu ruotsinkielisistä kouluista, vain noin 13 prosenttia. Tämän vuoksi alakoululaisten huoltajien kyselyssä vastausaikaa on jatkettu viikolla tiistaihin 4.12. asti. Vastauslinkki löytyy koulujen Wilma-järjestelmästä.

Vastaukset tarvitaan myös niiltä perheiltä, joissa oireilua ei ole ollut.

— Lisää vastauksia tarvitaan, jotta tutkimus olisi tieteellisesti pätevä. Jokaisesta koulusta tarvitaan paljon lisää vastauksia, jotta tuloksista olisi hyötyä. Emme halua, että kaupungin panostus sisäilma-asioiden kehittämiseen valuu hukkaan, professori Tuula Putus Turun yliopistosta sanoo.

Päiväkotilasten huoltajien kysely alkaa viikkoa myöhemmin kuin aiemmin suunniteltiin eli tiistaina 4.12. Usean kieliversion saaminen valmiiksi ja mukaan kyselyyn on vaatinut arvioitua enemmän työtä. Kyselyn linkki jaetaan päiväkotien kautta viikolla 49.

Myös päiväkotien ja koulujen henkilöstön vastausaikaa jatketaan viikolla 4.12. asti. Henkilöstöstä on vastannut tähän mennessä noin puolet.

Huoltajien kyselyt seitsemällä eri kielellä

Sekä alakoululaisten että päiväkotien kyselyt toteutetaan lasten huoltajille nyt seitsemällä eri kielellä: suomen, ruotsin ja englannin lisäksi huoltajat voivat nyt vastata myös arabian, somalin, venäjän ja viron kielellä. Myös henkilöstökysely on vastattavissa näillä kielillä.

Kyselytutkimus sisäilmaoireista tehdään Vantaan kaupungin päiväkotien, koulujen ja ammattiopisto Varian tilojen käyttäjille marras-joulukuun aikana. Kysely lähetetään noin 40 000 vastaajalle. Tutkimuksen tulokset julkaistaan keväällä 2019. Lukioille ei kyselyä tehdä, sillä ne ovat mukana Aalto-yliopiston SIBI-hankkeessa. Tietopaketti tutkimuksesta löytyy osoitteesta vantaa.fi/oirekysely

Kaupungin tiedote sisäilmaoirekyselyn alkamisesta 12.11.2018

Lisätietoa oirekyselystä: vantaa.fi/oirekysely

  • Julkaistu: 29.11.2018

Uomarinteen koulu

Rehtori 0405340612

Virka-apulaisrehtori 0503145607

Koulusihteeri 0503022931

Käyntiosoite: Uomarinne 2

Postiosoite: PL 2518

01030 Vantaan kaupunki