Järjestyssäännöt

Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulualueella ja opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Järjestyssääntöjen rikkomisesta voidaan määrätä perusopetuslain mukaisia kurinpitoseuraamuksia.

Uomarinteen koulun järjestyssäännöt

1. Oppilas käyttäytyy asiallisesti muita kohtaan.

2. Oppilas antaa itselleen ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauhan.

3. Oppilas ei kiusaa, käyttäydy uhkaavasti tai loukkaa toisen fyysistä koskemattomuutta.

4. Oppilas noudattaa koulun työjärjestyksen aikataulua.

5. Oppilas pitää hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kunnioittaa toisten omaisuutta.

6. Oppilas saa poistua koulualueelta vain koulun opetushenkilöstön luvalla.

7. Oppilas käyttää opetustilanteessa kännykkää ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi opetushenkilöstön luvalla.

8. Oppilas ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.

Uomarinteen koulu

Rehtori 0405340612

Virka-apulaisrehtori 0503145607

Koulusihteeri 0503022931

Käyntiosoite: Uomarinne 2

Postiosoite: PL 2518

01030 Vantaan kaupunki