Tapaturmat ja omaisuusvahingot

Koulutapaturmat ja vakuutukset

Oppilaat ovat vakuutettuja kouluaikana sekä koulumatkoilla. Vakuutus kattaa myös muun opetussuunnitelman mukaisen toiminnan, kuten retket ja leirikoulut sekä iltapäivätoiminnan ja koulun kerhot.

Jos oppilaalle sattuu kouluaikana tapaturma, hän saa ensiavun koulussa. Sieltä oppilas ohjataan tarvittaessa terveyskeskukseen tai vakavissa tapauksissa suoraan sairaalaan. Oppilas saa mukaansa vakuutustodistuksen. Yksityisten lääkäriasemien palveluista aiheutuneita kustannuksia ei korvata. Mahdollinen lapsen oma sairauskulu- tai yksityistapaturmavakuutus ei korvaa perusopetuslain mukaisia tapaturmia, koska niistä kunta on lain mukaan korvausvelvollinen.

Tapaturmasta täytetään aina tapaturmaselvitys, joka palautetaan koulun kansliaan. Tapaturmassa rikkoutuneita vaatteita, kelloja, kännyköitä ja muuta tavaraa ei korvata. Tapaturmasta tehdään selvitys siinäkin tapauksessa, ettei lääkärin hoitoa tarvita. Silmälasien korvaamisesta vakuutusyhtiö päättää tapauskohtaisesti.

Uomarinteen koulu

Rehtori 0405340612

Virka-apulaisrehtori 0503145607

Koulusihteeri 0503022931

Käyntiosoite: Uomarinne 2

Postiosoite: PL 2518

01030 Vantaan kaupunki