Uomiksen historia

‍Koulun historia

Sisällys:

  • Aloitus Kaivokselassa
  • Muutto Myyrmäkeen
  • Oma koulurakennus
  • Peruskoulu toteutuu
  • Remontti 2008-2010

Opimme yhdessä

Vuonna 1970 Myyrmäen lähiö silloisessa Helsingin maalaiskunnassa sai luvan oman koulun perustamiselle. Heinäkuun lopussa oli perustettavan kansakoulun avoimiin virkoihin suuri joukko hakijoita, joista valittiin aluksi kuusi opettajaa. Tästä joukosta johtokunta valitsi koulun johtajaksi Risto Haatasen.

Myyrmäkeläiset Kaivokselaan

Vaikka koulu aloittikin toimintansa, ei itse koulurakennuksesta ollut tietoakaan. Tämä aiheutti asukkaissa hieman hämmennystä. Mihin oppilaat menisivät koulun alkaessa syyskuun 1. päivänä? Lopulta selvisi, että noin kilometrin päässä hieman vanhempi lähiöalue, Kaivoksela, oli jo saanut oman koulurakennuksensa, ja niinpä sieltä löytyikin tilaa kuudelle myyrmäkeläisluokalle.

Koulumatka Myyrmäen kansakoululaisilla oli vain kilometrin pituinen, mutta viranomaiset olivat todenneet sen lapsille liian vaaralliseksi, koska kävelyteitä ei ollut. Kouluun tultiin siis bussilla.

Muutto Myyrmäkeen

Vuosi 1971 vaihtui ja muutto Myyrmäkeen alkoi. Silloinen Myyrmäen yhteiskoulu oli juuri valmistunut, ja näissä tiloissa jatkui kansakoululaistenkin opiskelu. Siihen aikaan hankittiin TV:t paperinkeräyksellä. Eräänä maaliskuun lauantaina koko lähiö tuntui olevan liikkeellä, ja paperinkeräyslavat täyttyivät nopeasti. Sopiva vesisade lisäsi vielä kuorman painoa.

Seuraava lukuvuosi kuluikin viihtyisissä yhteiskoulun tiloissa, mutta raju muuttoliike ja kerrostalojen nopea valmistuminen kasvattivat sekä kansakoulun että oppikoulun oppilasmääriä niin, että oli välttämätöntä saada omat koulutilat. Virtatien varteen nousivat nopeasti kevytrakenteiset parakit. Vuoden 1972 syksyllä koulun alkaessa kaksitoista luokkatilaa kävi jo ahtaaksi. Lisätilaa saatiin Martinlaakson nuorisotiloista. Koulutyön kannalta tällainen järjestely oli hankala, ja omaa koulurakennusta toivottiin hartaasti.

Oma koulurakennus

Oli luonnollista, että uutta koulurakennusta suunniteltiin jo kovaa vauhtia Uomatien varteen, mutta vasta 1973 kesällä ilmestyivät ensimmäiset merkkikepit Uomarinteen ja Myyrmäenraitin väliselle tontille. Uuden koulutalon rakentaminen oli aloitettu.

Syyslukukausi 1974 oli alkamassa. Kaikki odottivat jännittyneinä, onko koulutalo valmis, vai jatketaanko koulunpitoa vielä hajallaan ja ahtaasti. Pelko olikin aiheellinen, sillä uusi koulu näytti kyllä ihan valmiilta, mutta sisätilojen laitto oli kesken. Pian tilat kuitenkin valmistuivat, ja kaunis koulutalo sai ottaa vastaan onnelliset käyttäjänsä.

Peruskoulu toteutuu

Jo uuden koulutalon valmistuessa Suomessa puuhattiin koulu-uudistusta. Peruskoulu oli tulossa. Syyslukukausi 1977 merkitsi Helsingin seudulla uuden koulujärjestelmän alkua. Sen vaikutukset näkyivät oppilasmäärien kasvuna, koska oppikouluun pyrkimisen sijasta kaikki kävivät aluksi kuusi luokkaa ala-astetta.

Myyrmäen asuinalue oli kasvanut muutamassa vuodessa ennätysvauhtia, ja tästä johtuen uuden koulun luokkatilat alkoivat olla jo riittämättömät. Oppilasmäärä saavutti huippunsa 1980-luvun alkupuolella, jolloin se lähenteli 1200:aa ja rinnakkaisluokkia saattoi olla jopa seitsemän eli A:sta G:hen.

Remontti 2008-2010

Vuosina 2002-2010 koulun rehtorina toimi Pekka Havanto. Vuosien kuluessa tilat ja välineet kuluvat sekä opetusmenetelmät muuttuvat. Tämä luo tarvetta uudistaa ja korjata tilojamme. Vihdoin vuonna 2008 alkoi isolla koululla kauan odotettu peruskorjaus. Korjaustöiden ajaksi koulumme 3.-6. luokat muuttivat Myllymäen kouluun. Sinne ja takaisin oppilaat vietiin joka päivä bussilla Uomarinteeltä. Kaksi kolmatta luokkaa sekä yksi neljäs luokka muuttivat remontin ajaksi parakkiin uimahallin taakse. Harjaantumisluokat muuttivat paviljonkiin Vaskivuoren lukion piha-alueelle. TOI- ja autismiopetus jäivät vielä ns. R-taloon Myyrmäenraitin varrelle sekä pienet oppilaat pikkukoululle. Opiskelimme siis viidessä eri yksikössä remontin ajan.

Remontti kesti puolitoista lukuvuotta ja tammikuussa 2010 3.-6. luokat sekä harjaantumisopetus pääsivät muuttamaan avariin, valoisiin ja teknisesti nykyaikaisesti varusteltuihin tiloihin isolle koululle. Samaan aikaan TOI- ja autismiopetus muuttivat paviljonkiin. Pienet oppilaat jatkavat opiskeluaan pikkukoulussa.

Uomarinteen koulu

Rehtori 0405340612

Virka-apulaisrehtori 0503145607

Koulusihteeri 0503022931

Käyntiosoite: Uomarinne 2

Postiosoite: PL 2518

01030 Vantaan kaupunki