Avoin virka: kokoelmista vastaava intendentti

Etsimme kokoelmista vastaavaa intendenttiä vakituiseen virkaan 1.5.2021 alkaen (tai sopimuksen mukaan).

Intendentin vastuualueena on Vantaan kaupunginmuseon kokoelmatyö. Intendentti ohjaa ja kehittää kokoelmatiimin toimintaa. Kokoelmat koostuvat esinekokoelmista, kuvakokoelmista, arkisto- ja av-kokoelmista ja käsikirjastosta, joista intendentin päävastuualue on esinekokoelmat. Intendentti on museon kokoelmatietokannan pääkäyttäjä ja vastaa järjestelmän kehittämisestä kokoelmien osalta.

Intendentti osallistuu museon näyttely- ja tutkimustyöryhmiin. Työtehtäviin voi kuulua myös laajojen tutkimushankkeiden johtaminen ja talousseuranta. Intendentti toimii museopalveluiden päällikön 1. sijaisena kaupunginmuseon esimiestyössä.

Vantaan kaupunginmuseo on ajassa toimiva kulttuuriperinnön asiantuntija, joka tuottaa ja tarjoaa tietoa, elämyksiä ja palveluja vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Kaupunginmuseo ja Taidemuseo Artsi muodostavat yhdessä Vantaan museopalvelut -yksikön.

Kelpoisuusvaatimus:

Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, pääaineena jokin museoaineista

Lisäksi edellytämme:

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vankkaa kokemusta kokoelmatyöstä ja sen kehittämisestä sekä esinekokoelmatyöhön tarvittavaa esinetuntemusta ja tarkkuutta. Lisäksi edellytetään projektinhallintataitoja, hyvää kirjallista esitystaitoa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Luemme eduksi:

Kokemus hallinnollisista tehtävistä ja esimiestyöstä lasketaan eduksi.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta. Työaika: 36 h 15 min/viikko. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta 16.4.2021 klo 16 mennessä.

Aloitamme haastattelut jo hakuajan aikana. Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Yhteystiedot:

Museopalveluiden päällikkö Marjo Poutanen, 040 846 7814, marjo.poutanen@vantaa.fi

  • Julkaistu: 29.03.2021

RSS facebook twitter instagram youtube