Adoptoi monumentti

Adoptoi monumentti

Kylli-hankkeen aikana allekirjoitettiin Vantaan toinen Adoptoi monumentti

-sopimus. Sopimus tehtiin Lions Club Tikkurila Dickursby ry:n kanssa Jokiniemen

Muinaispuistosta. Adoptoi monumentti on Pirkanmaan maakuntamuseosta

lähtöisin oleva toimintamuoto, joka kannustaa yhdistyksiä ja yhteisöjä

pitkäjänteiseen kulttuuriympäristön vapaaehtoistyöhön. Adoptointi voi olla

arkeologisten kohteiden, historiallisten rakennusten tai maisemien parissa

tehtävää tiedonkeräämistä, hoitamista ja ylläpitoa, tapahtumienjärjestämistä

tai vaikkapa yhdessäoloa. Lions Club Tikkurila Dickursbyn kanssa

sovittiin adoption yhteydessä vuotuisen Muinaispuistopäivän järjestämisestä

sekä alueen viheralueen kunnossapidon tukemisesta siivoustalkoilla.

Projektikuvaus, esimerkkinä yhdistys tai yhteisö

Yhdistys tai yhteisö voi ehdottaa kohdetta adoptoitavakseen. Yhteydenotto

tehdään kaupunginmuseolle. Museolla on myös lista mahdollisista

adoptiokohteista.

Selvitetään, keiden kaupungin viranomaisten vastuualueelle kohde

kuuluu

Kokoonnutaan kaikkien toimijoiden kanssa

Määritellään adoption ehdot ja siihen liittyvät toimenpiteet, joihin

yhdistys/yhteisö sitoutuu

Tehdään sopimus kaupungin, yhdistyksen/yhteisön ja tarvittaessa

Museoviraston kanssa (muinaisjäännökset), jossa sovitaan adoption

ehdoista

Tiedotetaan adoptiosta

Seurataan ja jatketaan yhteistyötä

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset

050 302 6720

Projektikoordinaattori

Maiju Hautamäki

Vantaan kaupunginmuseo

Hertaksentie 1

01300 Vantaa

facebook twitter instagram