Hankkeen eteneminen

Kyllin toinen hankevuosi, 2019

Vuonna 2019 Kylli-hanke etenee suurin harppauksin. Alkukevään aikana Kyllin projektikoordinaattori käy kaksi organisaatiokeskustelua Vantaan kaupungin maankäytön, tilakeskuksen, kaupunginmuseon, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen, kuntatekniikan, ympäristökeskuksen ja elinkeinopalveluiden kanssa. Kaupungin tahojen lisäksi omat keskustelutilaisuudet järjestetään Vantaa-Seuralle. Näiden keskustelujen pohjalta luodaan hankkeen ohjausryhmälle luonnos kulttuuriympäristölinjauksista, joka työstetään kaupunginhallituksessa hyväksyttäväksi linjaukseksi vuoden loppuun mennessä.

Alkuvuoden aikana kilpailutetaan myös kulttuuriympäristökasvatukseen toteutettavan mobiilipelin suunnittelija ja tekijä. Mukaan pelin suunnitteluun otetaan 2-5 opettajaa ja koululuokkaa. Pelin pilotti julkaistaan elokuussa 2018. Kulttuuriympäristökasvatus sisältyy opetussuunnitelmaan. Kulttuuriympäristökasvatuksen materiaalien ja aineistojen luominen on yksi koko Kylli-hankkeen päätavoitteista. Se käsittää kasvatuksen kokonaisvaltaisesti varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen. Kulttuuriympäristötietoisuutta ja -tuntemusta lisätään tekemällä yhteistyötä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa, tuottamalla materiaaleja sekä helpottamalla tiedon saavutettavuutta.

Kylli-hanke on myös keskeinen osa Vantaan yleiskaavan (2020) selvitystöitä. Kylli onkin mukana tekemässä yleiskaavaluonnoksen vaikutusten arviointia. Tämä tarkoittaa, että Kylli kokoaa yhteen yleiskaavaluonnoksen vaikutukset kulttuuriympäristöön. Vaikutustenarvioinnissa huomioidaan Kyllin tapahtumissa esiin tuotuja asukasideoita. Kaupunginhallitus käsittelee yleiskaavaluonnoksen vaikutusten arviointia kesäkuun kokouksessaan.

Vuonna 2019 jatketaan myös aktiivista tapahtumatoimintaa, jolla tähdätään kulttuuriympäristötiedon välittämiseen ja levittämiseen. Tarinatyöpajoja jatkamalla kerätään tietoa Vuonna 2020 aukeavaan Vantaan kaupunginmuseon kulttuuriympäristönäyttelyyn. Kesän aikana toteutetaan kolme asukkaiden äänestämää kulttuuriympäristötalkoota, sillä nimenomaan talkoilu oli Kylli-kyselyssä 2018 asukkaiden mieluisin vaikuttamismuoto. Osana Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ohjelmaa toteutetaan syyskuussa ensimmäinen Yritykset ja ympäristöt -seminaari, jossa yrittäjät pääsevät kuulemaan toisilta yrittäjiltä ja ammattilaisilta historia-, kulttuuri- ja ympäristöteemojen hyödyntämisestä osana yrityksen tarinaa ja brändiä. Syksyllä juhlitaan myös viime vuonna aloitettua Vantaan syntymäpäiväperinnettä esimerkiksi kotiseutubussein. Kyllin projektikoordinaattori osallistuu myös aktiivisesti asukastapahtumiin ja kaupungin organisaatioiden järjestämiin tapahtumiin.

Kyllin ensimmäinen hankevuosi, 2018, koosteena

03 – 2018 Kaupungin rahoitus varmistuu ja Museoviraston innovatiivinen apurajha 40 000€ saatiin hankkeelle. Hankkeeseen palkattiin projektikoordinaattori FM Maiju Hautamäki (os Nurminen)

04 - 2018 Arkeologi Petro Pesonen aloittaa muinaisjäännös- ja tieinventointien päivitystä yleiskaavaa varten.

05 – 2018 Kyllin kesteillä juhlitaan hankkeen alkamista, Kylli-kysely aukeaa asukkaille, Mobiilireittejä kulttuuriympäristöön -yhteisprojekti Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Peltolan koulun 8E -luokkalaisten voimin

06 - 2018 Kyllin nettisivut aukeavat

07 – 2018 Linjausjulkaisun ensimmäinen luonnos työn alle

09 – 2018 Ohjausryhmän hyväksyminen ja ensimmäinen kokous, aktiivista tapahtumatoimintaa läpi syksyn

12 – 2018 Ohjausryhmän toinen kokous

Kylli järjesti vuonna 2018 yhteensä 17 tapahtumaa, joissa tavoitti yhteensä 450 henkilöä.

Valokuvaa Vantaa -kaupunkivalokuvauskurssit

5.4. Tikkurila, 12.4. Myyrmäki, 19.4. Korso, 19.5. Kirkonkylä, 13.9. Hakunila, 20.9. Aviapolis, 27.9. Vantaankoski. Valokuvaa Vantaa -kaupunkikuvauskursseilla kierrettiin ympäri Vantaata. Kylli kertoi kohteiden historiasta ja museon ammattikuvaaja Antti Yrjönen opasti kuvien ottamiseen. Valokuvaa Vantaa: Koivukylä toteutettiin 28.10. yhteistyössä Turun yliopiston lähiömaiseman tutkijan Päivi Leinosen kanssa.

Kyllin kestit

16.5. Vantaa-päivän tapahtumassa hankkeen aloitus, tarjoiluja ja ilmapalloja, pinssityöpaja, keskusteluopastuksia, temppurata, Artefaktia –piste, Mobiilireittejä kulttuuriympäristöön -avajaiset

Tikkurilan kaupunkikävely

6.9. Tikkurilan kaupunkisuunnittelijat ja Kylli kävelivät yhdessä yleisön kanssa keskustellen menneestä ja tulevasta Tikkurilasta. Tapahtuma oli osa Euroopan kulttuuriympäristöpäivien virallista ohjelmaa. Idea tuli Aviapolis-Tikkurila-Hakunila -kehitysryhmältä.

Luokkakokousbrunssi 1974 ja Vantaan tallentajat 1974

9.9. Vuonna 1974 -syntyneille vantaalaisille tarkoitettu tapahtuma Euroopan kulttuuriympäristöpäivänä. Tapahtumalla tavoiteltiin samaan aikaan Vantaan kaupungin kanssa 50-vuotissyntymäpäiviään viettäviä, joista muodostettiin informaatikkojen ryhmä tuleville vuosille. 3.12. Vantaan tallentajat 1974: Vuonna 1974-syntyneille vantaalaisille tarkoitettu tapaaminen, jonka aiheena muuttuva vantaalainen kulttuuriympäristö.

Vantaa Wikipediaan

4.10. Wikimedia Suomen, Myyrmäen kirjaston yhteistyössä järjestämä wikipediapaja, jossa täydennettiin Vantaan historiallisia rakennuksia Wikipediaan. Sama toteutettiin Tikkurilan kirjaston kanssa yhteistyössä 11.10.

Kotiseutuni Vantaa -tarinatyöpaja

24.10. Erityisasumisen yksikkö Myyrmäki, 31.30. Kafnetissa kerättiin vantaalaisten tarinoita asuinalueiltaan liittyen rakennuksiin, miljööseen, kehitykseen ja elämänilmiöihin. Tarinoita käytetään kulttuuriympäristönäyttelyssä.

Jaettu kaupunki -työpaja

6.11. maahanmuuttajaryhmän ja Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä järjestetty opastus ja kuvatyöpaja.

Yhteistyötahot vuonna 2018

Peltolan koulun 8E-luokka ja Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura: Mobiilireittejä kulttuuriperintöön

Wikimedia Suomi, Tikkurilan kirjasto ja Myyrmäen kirjasto: wikipediapajat

Vantaan matkailu: haettiin 6Aika-avustusta Aikamatkailu-hankkeeseen, jota ei kuitenkaan saatu.

Kaupungin osallisuuskoordinaattorit Sanna Iranta, Lotta Silfverberg ja Anna Hurmeranta: Tikkurilan kaupunkikävely ja tarinatyöpajat

Kulttuuritehdas Vernissa ja Kahvi Charlotta Vernissa: Luokkakokousbrunssi

Helsingin yliopisto, Jaettu kaupunki -hanke: työpaja maahanmuuttajille

Turun yliopisto, Lähiömaiseman visuaalisuus-tutkimus: Valokuvaa Vantaa Koivukylä.

Memorandum Oy: pelityöpaja Vantaan kaupunginmuseon työntekijöille

Laurean opiskelijat: neljä opiskelijaryhmää toteuttivat eri projektit hankkeeseen. Yksi ryhmä toteutti kaupunkipyöräreitin, toinen tapahtumakonsepteja, kolmas mobiilisovelluksen ja neljäs historiavideoita.

Kirkonkylän kevät: Kirkonkylän asukkaat, Kylli mukana temppuradan kanssa

Kivistö kertomuksin: MarjaVerkko ry:n tapahtumaan osallistuminen‍

Uutinen

KYLLI-KYSELY AVOINNA

Millainen Vantaa on vantaalaisten mielestä? Millaisia muistoja siihen liittyy? Vastaa Kylli-kyselyyn ja vaikuta siihen, millaiset kulttuuriympäristölinjaukset Vantaa saa.

Lue Lisää

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset

050 302 6720

Projektikoordinaattori

Maiju Hautamäki

Vantaan kaupunginmuseo

Hertaksentie 1

01300 Vantaa

facebook twitter instagram