Kylli

V‍antaan Kylli eli kulttuuriympäristölinjaukset on Vantaan kaupungin maankäytön ja sivistystoimen kolmivuotinen yhteishanke. Hanke toteutettiin vuosina 2018-2020, mutta sen toimenpiteet ovat pitkäkestoisia ja hankkeen vaikutuksia seurataan vuoteen 2024 saakka.

Vantaan kulttuuriympäristölinjauksissa on luotu kaupungin asukkaiden ja virkamiesten kanssa yhteinen visio, linjaukset ja toimenpideohjelma kulttuuriympäristötyön tekemiseen ja kehittämiseen Vantaalla. Vantaan Kylli -hanke on saanut Museovirastolta 40 000 euron innovatiivisen apurahan. Tutustu hankkeen raporttiin täällä.

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset

Onko sinulla kulttuuriympäristöaiheinen kysymys? Ota yhteyttä Vantaan kaupunginmuseoon kulttuuriymparisto@vantaa.fi tai soita 050 302 4964.

facebook twitter instagram