Peruskoululaisille

KULTTUURIYMPÄRISTÖKASVATUS PERUSOPETUKSESSA

Perusopetuksessa kulttuuriympäristökasvatus sijoittuu useille eri vuosiluokille sekä eri oppiaineisiin. Kulttuuriympäristökasvatus vahvistaa lasten ja nuorten identiteettiä, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä. Samoja tavoitteita asetetaan myös vantaalaisissa opetussuunnitelmissa. Tälle sivulle on koottu perusopetukselle soveltuvat kulttuuriympäristökasvatuksen aineistot ja palvelut oppiaineiden ja opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisiksi kokonaisuuksiksi, jotta opettajan ja oppilaan olisi helppo tarttua niihin.

Finna-aineistot (kuva-arkisto, kulttuuriympäristö, esinearkisto, arkisto

 • vuorovaikutteisuus ja tutkimuslähtökohta

Kaupunki ilman identiteettiä? -etäopiskelumateriaali

 • vaikuttaminen ja yhteiskunnalliset asiat
 • kasvattaminen aktiiviseksi kansalaiseksi

Kuninkaatie-mobiilipelit Helsingin pitäjän kirkonkylällä , Jokiniemen muinaispuistossa , Myyrmäessä ja Håkansbölen kartanolla

 • tutustuminen omaan lähiympäristön historiaan (historia)
 • oppilaan identiteetin rakentumisen tukeminen (historia)
 • Suomen ja muun maailmna historia (historia)
 • aikakaudet esihistoriasta keskiaikaan (historia)
 • suomalainen identiteetti ja Ruotsin vallan aika (historia)
 • toiminnalliset ja elämykselliset työtavat (historia)Rakennustutkijan tai arkeologin oppitunti koulullasi (+ valmiit PowerPoint-esitykset)

Tikkurilan vanha asema ja Venäjä

 • Venäjän merkitys Suomelle ja teollinen vallankumous (historia)

Vantaa 1918 -mobiilireitti

 • työväen järjestäytyminen ja Suomen itsenäistyminen (historia)
 • nykypäivän ymmärtäminen historian avulla (historia)
 • Suomen ja muun maailman historia

Vantaan historialliset jokikävelyt -mobiilireitit

Vantaanjoen pitäjä 1964 -kotiseutuelokuva


Virtuaalimatkat Vantaan historiaan -videot


 • kulttuurien tuntemus
 • nykypäivän ymmärtäminen historian avulla

 • oppilaan tulee tutustua oman lähipiirinsä ja -ympäristönsä historiaan


 • tukee oppilaan oman identiteetin kehittymistä
 • Suomen ja muun maailman historia
 • aikakaudet esihistoriasta keskiaikaan, suomalainen identiteetti ja Ruotsin vallan aika
 • kulttuurin vaikutukset yksilöihin ja yhteiskuntiin


 • (Igor -video)

 • maailmansodat
 • kaupungistumisen ja elinkeinorakenteen murros (kotiseutuleffa)
 • moniluku- ja tiedonhakutaidot: erilaiset tekstit, kartat ja kuvat historiallisina lähteinä. (karttavantaa ja Finna)
 • Finna
 • Kulttuuriympäristöreitit

Vierailukohteita

 • Jokiniemen Muinaispuisto
 • Jokiuoman taiteellinen lähiliikuntapuisto
 • Håkansbölen kartano
 • Övre Nybacka
 • Ilmailumuseo
 • Pyhän Laurin kirkko
 • Vantaan kaupunginmuseo

Kuvaamataito

Monilukutaito (L4)

Oppilas tarkastelee esim. kotoaan tuomia omaan vapaa-aikaansa liittyviä kuvia ja niistä keskustellaan yhdessä. Oppilas tarkastelee erilaisia taidekuvia. Opetuksessa käytetään ikäkauden tarpeisiin soveltuvia tekstejä ja kuvastoa. 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan käyttämällä vastuullisesti TVT:tä ja verkkoympäristöjä.

T1 Oppilas oppii tekemään moniaistisia havaintoja ympäristöstään, taiteesta ja muusta visuaalisesta kulttuurista.   

ppilaan omista kuvakulttuureista ja kokemusmaailmasta lähtevät aiheet voivat olla esimerkiksi tällaisia:  "mikä on mielestäsi kauneinta tai ruminta maailmassa?"

T8 Oppilas oppii tunnistamaan erilaisia taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuotteita lähiympäristöstään.'

T9 Oppilas oppii tekemään kuvia oman elinympäristön pohjalta, eri aikojen pohjalta ja eri kulttuurien tarkastelun pohjalta

esim. tehdään kartta koulun pihasta, kuva omasta huoneesta,  kotimaisema, mitä näen ikkunasta

esim. tulevaisuuden kuvittamista, menneisyyden kuvia, vanhojen valokuvien ja historiallisen taiteen pohjalta työskentelyä

esim. aasialaisen taiteen, afrikkalaisen yms. taiteen pohjalta työskentelyä, naamiot, kankaan kuvion suunnittelu

T10 Oppilas oppii tunnistamaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja

esim. kauneuskäsitys: mikä on kaunista, mikä rumaa, ja mistä se johtuu

rakennetussa ympäristössä näkyvät ajan kulttuurin arvostukset


Kuva: Viertolan koulun 8E-luokka tutustui historian oppitunneilla lähialueidensa historiaan tekemällä siitä mobiilireitin vuonna 2018.


Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset

050 302 6720

Projektikoordinaattori

Maiju Hautamäki

Vantaan kaupunginmuseo

Hertaksentie 1

01300 Vantaa

facebook twitter instagram