Haku Vantaan musiikkiopistoon alkaa 1.4.2021

Musiikin perusopinnot

Musiikin perusopintoihin voi hakea noin 6-vuotiaasta alkaen valintatestin kautta. Laajan oppimäärän opinnot ovat tavoitteellisia ja niihin kuuluu instrumentin yksilöopetusta, yhteismusisointia ja musiikin hahmotusaineiden opiskelua. Hakuaika on 1.–30.4. ja valintatestit 4.–5.5.

Varhaisiän musiikkikasvatus

Muskarit on suunnattu 0–6-vuotiaille lapsille. Perheryhmissä (0–2-vuotiaat) lapsi musisoi oman aikuisensa kanssa. Musiikkileikkiryhmät (3–6-vuotiaat) on jaettu lasten iän perusteella ja lapsi nauttii muskarista ilman oman aikuisen läsnäoloa. Muskarissa tutustutaan musiikkiin leikkien, laulaen, soittaen ja tanssien.

Musiikkitaitovalmennus (6–9-vuotiaat) on nivelvaihe musiikkileikkikoulun ja musiikin perusopetuksen välillä. Musiikkitaitovalmennusryhmät tarjoavat valittaviksi lapsikuoro Minit sekä Musiikin avaimet -ryhmäopintoja. Minit-kuorossa kartutetaan lasten lauluvarastoa monipuolisella ohjelmistolla ja harjoitellaan esiintymistaitoja. Musiikin avaimet -ryhmissä taas tutustutaan musiikin elementteihin ja ryhmissä voidaan soittaa mm. nokkahuilua, kanteletta ja ukulelea.

Uusien muskari- ja musiikkitaitovalmennus -oppilaiden haku on 1.4. alkaen. Ilmoittautumisten perusteella muodostetaan kesäkuussa ensi lukuvuoden ryhmät. Vapaille paikoille otetaan ilmoittautumisia ympäri vuoden.

Soitin- ja lauluvalmennusryhmissä (6–9-vuotiaat) vahvistetaan valmiuksia käydä soitto- ja laulutunneilla, ja otetaan ensiaskeleet valitun instrumentin soittamiseen tai laulamiseen. Laulun aloitusiäksi suositellaan vähintään 7-v. Oppilas käy viikoittain sekä oman 2–4 lapsen ryhmän soitto- tai laulutunnilla, että Musiikin Avaimet -ryhmän tunnilla. Hakuaika soitin- ja lauluvalmennusryhmiin on 1.–30.4.

Avoin opetus

Avoimien opintojen opiskelijoiden tavoitteet ja oppisisällöt määritellään yksilöllisesti. Opetukseen voivat hakea myös Vantaan ulkopuolella asuvat henkilöt iästä riippumatta ja ilman valintatestiä ympäri vuoden.

Musiikkiteatteri-ilmaisu on ryhmäopetusta, joka tukee oppilaan esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen sekä itsetunnon kehittymistä. Opintoihin sisältyy monipuolisesti musiikkiteatteri-ilmaisun osa-alueita: kehollista ilmaisua, äänenkäyttöä, improvisaatiota, tanssia ja laulua. Haku musiikkiteatteri-ilmaisun opintoihin on 1.–12.5. Valintatesti on ma 17.5. klo 17 alkaen Lumossa osoitteessa Urpiaisentie 14.

Lisätietoja opiskelemisesta

Vantaan musiikkiopistossa vmo.fi, sekä ruotsinkielisestä opetuksesta vmo.fi/vmi

Musiikkiopiston toimisto, p. 040 843 7401

  • Julkaistu: 31.03.2021

Vantaan musiikkiopisto

Orvokkitie 15

PL 4510

01300 Vantaa

Opintosihteeri: Seija Elfving,
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube