Avoin opetus

Avoimien opintojen opiskelijoiden tavoitteet ja oppisisällöt määritellään yksilöllisesti. Opiskelijat voivat tehdä perus- ja musiikkiopistotason suorituksia, joista voidaan antaa pyydettäessä erillinen todistus.

Avoimessa opetuksessa voit

  • opiskella soittoa ja laulua yksilö- tai ryhmäopetuksessa
  • osallistua kuoro- tai orkesteritoimintaan
  • opiskella musiikin perusteita.

Avoimiin opintoihin voit ilmoittautua iästäsi tai asuinpaikastasi riippumatta. Oppilaspaikkojen määrä vaihtelee vuosittain ja oppiaineittain.

Vantaan musiikkiopisto

Orvokkitie 15

PL 4510

01300 Vantaa

Opintosihteeri: Seija Elfving,
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube