Musiikin perusopinnot

VMO:ssa luodaan edellytykset musiikin elinikäiselle harjoittamiselle ja tarjotaan mahdollisuuksia musiikista nauttimiseen. Keskeistä on monipuolinen perehtyminen instrumentin tai instrumenttien perustekniikkaan, ohjelmistoon ja ilmaisumahdollisuuksiin. Oppilas kehittää musiikillista osaamistaan ja iloitsee oppimisestaan. Opintojen edetessä oppilas oppii tunnistamaan musiikilliset vahvuutensa ja löytää oman tapansa ilmaista itseään musisoiden. Annamme valmiuksia musiikin itsenäiseen harrastamiseen ja omien tavoitteiden mukaiseen musiikkiopintojen jatkamiseen.

Perusopinnot koostuvat kolmesta opintokokonaisuudesta, Musiikkitaito 1, 2 ja 3. Yhtä opintokokonaisuutta opiskellaan joustavasti 1-3 vuotta oppilaan iästä, instrumentista ja valmiuksista riippuen. Kukin opintokokonaisuus sisältää pääaineen instrumenttiopintoja, yhteismusisointia ja musiikin hahmotusaineita. Yhteismusisointiopintoja ovat orkesteri, pienyhtye, bändi, kuoro, lied, lasten lied ja musiikkiteatteri.‍

Vantaan musiikkiopisto

Orvokkitie 15

PL 4510

01300 Vantaa

Opintosihteeri: Seija Elfving,
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube