Musiikin hahmotusaineet kehittävät musiikillisia valmiuksia

Musiikin hahmotusaineiden (muha) opiskelu tukee oppilaan instrumenttiopintoja ja kehittää musiikillisia valmiuksia kuten musiikin tuntemusta, kykyä lukea ja kirjoittaa sekä hahmottaa musiikkia. Muhatunneilla lauletaan, soitetaan ja tehdään kirjallisia harjoituksia. Oppilaat saavat ohjausta myös oman musiikin tekemisessä. Kursseihin voi sisältyä esimerkiksi työpajoja ja konserttikäyntejä, ja opetusta voidaan järjestää myös periodisesti. Opintojen eteneminen ja onnistuminen edellyttävät läsnäoloa tunneilla sekä annettujen tehtävien säännöllistä tekemistä.

Musiikin hahmotusaineet osana perusopintoja ja syventäviä opintoja

Musiikin hahmotusaineiden perustason opinnot alkavat sinä vuonna, kun oppilas täyttää 10 vuotta. Uuden opetussuunnitelman mukaisiin perusopintojen muhaopintoihin kuuluvat kurssit Muha 1, Muha 2a, Muha 2b ja Muha 3.

Musiikin hahmotusaineiden syventävien opintojen laajuus on 94h. Se sisältää kaikille yhteiset opinnot, joihin kuuluu säveltapailu ja analyysi (58h), sekä valinnaiset opinnot (36h). Valinnaiset opinnot koostuvat seuraavista 18h mittaisista kursseista, joita oppilas valitsee vähintään kaksi: Sävellys ja sovitus, Uudemman musiikin historia, Musiikin teknologia, Johdatus harmoniaan.

Näiden lisäksi voi opiskella lisävalinnaisia kursseja, joista tiedotetaan erikseen.

Musiikin hahmotusaineet Itä-Vantaalla

Opetuspiste: Kulttuurikeskus Orvokki (Orvokkitie 15)
Opettajat: Toni Sundén ja Eetu Ranta-aho

Musiikin hahmotusaineet Länsi-Vantaalla

Opetuspiste: Patotien pääopetuspiste (Patotie 2)
Opettajat: Sanna Haapasalo-Halme

Vantaan musiikkiopisto

Orvokkitie 15

PL 4510

01300 Vantaa

Opintosihteeri: Seija Elfving,
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube