Syventävät opinnot

Musiikin perusopintojen jälkeen voi opiskelua jatkaa syventäviin opintoihin. Opintojen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Tavoitteena on kehittää, monipuolistaa ja syventää perusopinnoissa saavutettuja taitoja siten, että musiikkiharrastusta voi jatkaa itsenäisesti ja luovasti. Opinnoista voi myös saada valmiuksia ammattiopintoihin pyrkimiseen. Laajan oppimäärän opintojen valmistuttua oppilas saa musiikkiopiston päättötodistuksen.

Syventävissä opinnoissa voi valita viidestä eri opintokokonaisuudesta sen, joka parhaiten vastaa oppilaan tavoitteita. Kaikkiin opintokokonaisuuksiin sisältyy instrumentti-, yhteismusisointi- ja muha-opintoja sekä valinnaisaineita.

Syventävien opintojen opintokokonaisuudet Vantaan musiikkiopistossa:

  • Solistinen instrumentti -opintokokonaisuus
  • Kaksi instrumenttia -opintokokonaisuus
  • Yhteismusisointi-opintokokonaisuus
  • Musiikkiteatteri-opintokokonaisuus
  • Musiikin tekijä -opintokokonaisuus

Syventävien opintojen lopputyö


Lopputyö on oppilaan syventävien opintojen aikana yhdessä opettajansa kanssa suunnittelema ja valmistama musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittava kokonaisuus, jossa oppilaan vahvuudet ja osaaminen pyritään saamaan näkyviksi.

Lopputyö sisältää soivan osuuden sekä työskentelypäiväkirjan. Soivan osuuden ja työskentelypäiväkirjan tavoitteet asetetaan oppilaitoksen opetustarjonnan sekä valitun opintokokonaisuuden pohjalta. Lopputyö voi muodostua useista elementeistä tai keskittyä tiettyyn syvennettyyn osaamiseen. Lopputyö voi esimerkiksi sisältää sävellyksiä, eri tyylejä ja muotorakenteita. Se voi myös olla eri taiteenaloja yhdistävä kokonaisuus.

Vantaan musiikkiopisto

Orvokkitie 15

PL 4510

01300 Vantaa

Opintosihteeri: Seija Elfving,
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube