Musiikkitaitovalmennus

Musiikkitaitovalmennus on nivelvaihe muskarin ja perusopetuksen välillä. Oppilas aloittaa musiikkitaitovalmennuksen iästään ja taidoistaan riippuen missä hyvänsä ryhmässä. Kaikilta musiikkitaitovalmennuksen tasoilta voi myös pyrkiä perusopintojen oppilaaksi. Oppilaan on mahdollista osallistua useampaan ryhmään yhtäaikaisesti. Myös perusopintojen oppilaiden on mahdollista osallistua ryhmiin täydentääkseen opintojaan muiden muassa yhteismusisoinnin osalta.

MUSIIKKITAITOVALMENNUS

Minit-kuoro, 7-9-vuotiaille

Minit-kuorossa kartutetaan lasten lauluvarastoa monipuolisella ohjelmistolla, opetellaan oikeaa äänenkäyttöä ja harjoitellaan esiintymistaitoja. Tunneilla käydään läpi myös musiikin hahmotusaineiden (muha) alkeita leikin ja musisoinnin keinoin.

Musiikin avaimet, 7-, 8- ja 9-vuotiaille

Musiikin avaimet ovat monipuolisesti musiikkiopintoihin valmentavia ryhmiä, joissa tutustutaan musiikin elementteihin sekä käydään musiikin hahmotusaineiden alkeita laulaen, liikkuen, soittaen ja kuunnellen. Ryhmissä voidaan soittaa mm. nokkahuilua, kanteletta ja ukulelea. Musiikin avaimet -ryhmät on jaettu ikävuosittain. Musiikin avaimet 7 v. ja 8 v. ovat luonteva jatke muskarille ja siellä jatketaan muskarista tutuin työtavoin. Musiikin avaimet 9 v. toimii myös valmentavana ryhmänä musiikin hahmotusaineiden opintoihin.

Soitin- ja lauluvalmennus

Soitin- ja lauluvalmennusryhmät on suunnattu 7-9 -vuotiaille lapsille. Ryhmissä on 2-4 lasta (pariopetus tai pienryhmäopetus). Oppilas käy viikoittain sekä oman ryhmän soitto- tai laulutunnilla että Musiikin Avaimet – ryhmän tunnilla.

Soitin- ja lauluvalmennustunneilla vahvistetaan valmiuksia käydä soitto- tai laulutunneilla ja otetaan ensiaskeleet valitun instrumentin soittamiseen tai laulamiseen. Soitinvalikoima vaihtelee vuosittain. Soitin- ja lauluvalmennuksessa opiskellaan lukuvuosi kerrallaan. Soitinta voi opiskella yhden lukuvuoden ajan.

Vantaan musiikkiopisto

Orvokkitie 15

PL 4510

01300 Vantaa

Opintosihteeri: Seija Elfving,
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube