Opiskelun ABC

Esiintymiset

Esiintyminen kuuluu luonnollisena osana musiikinopiskeluun, ja musiikkiopiston oppilaana esiinnyt vähintään kahdesti vuodessa. Esiintymisareena voi olla pieni luokkakonsertti, musiikki-ilta tai suurempi konsertti. Esiintyminen voi tapahtua myös projektissa tai tapahtumassa. Opettajat huolehtivat oppilaiden esiintymisistä ja niihin liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Kotiharjoittelu

Soittamaan ja laulamaan oppii vain harjoittelemalla. Jokaiselta soittotunnilta tulee kotiläksyjä, jotka kannattaa harjoitella huolella - yksi tai kaksi harjoittelukertaa viikossa ei riitä. Mitä useammin jaksat harjoitella, vaikka lyhyitäkin jaksoja, sitä varmemmin taitosi kehittyvät. Säännöllisellä harjoittelulla edistyt nopeasti ja pääset nauttimaan omasta osaamisestasi!

Vanhempien tuki harjoittelussa on varsinkin pienten oppilaiden kohdalla tärkeää. Vanhemman ei tarvitse olla asiantuntija: kannustaminen ja harjoittelusta muistuttaminen riittää.

Kuulon suojaaminen

Musiikinopiskelijana sinun on tärkeää kiinnittää huomiota kuulosi suojaamiseen. Kuulovaurio voi ilmetä hiipimällä, joten kuulon suojaaminen on tärkeää, vaikka ongelmia kuulon kanssa ei vielä olisikaan.

Myös harjoittelun kesto vaikuttaa melualtistumiseen, joten harjoittelussa tauotus on tärkeää. Akustisista soittimista kovimmat desibelit syntyvät lyömäsoittimista, rummuista ja puhaltimista. Seuraavaksi äänekkäimpiä ovat piano ja laulu.

Apteekin kertakäyttöisistä suojaimista on apua satunnaiseen tarpeeseen, kunhan et poista niitä korvista kesken soiton. Voit myös hankkia omalla kustannuksellasi muotoon valetut suojaimet (esim. Elacin-kuulosuojaimet). Musiikin opetuksessa pienin vaimennus (9-15 dB) on käyttökelpoisin ja riittävä.

Kuunteleminen

On myös tärkeää kuunnella musiikkia: kuuntelemalla toisia opit lisää musiikista ja saat eväitä oman soittotaitosi kehittämiseen. Musiikkiopisto järjestää vuosittain yli 150 konserttia ja musiikki-iltaa. Mene siis rohkeasti kuuntelemaan – vaihtoehtoja riittää!

Muut harrastukset

Musiikkiopisto järjestää vuosittain muutaman ison konsertin. Niihin liittyy poikkeavia harjoitusaikatauluja, joista tiedotetaan hyvissä ajoin. Koska oppilaana olet osa suurempaa kokonaisuutta, on tärkeää, että muut harrastuksesi voivat hetkellisesti joustaa. Myös musiikkiopisto joustaa toisin päin vastaavissa tilanteissa.

Opintojen keskeyttäminen määräajaksi

Opintojen keskeyttämistä perus- ja musiikkiopistotasolla anotaan jatkamisilmoituksen yhteydessä keväällä. Keskeytykseen tulee olla erittäin painava syy, esim. armeija, äitiysloma, opiskelu ulkomailla. Keskeyttämisestä olisi hyvä keskustella myös oman opettajan kanssa. Kirjallisen ilmoituksen allekirjoittaa huoltaja, ellei opiskelija ole täysi-ikäinen. Opintojen keskeytystä on kätevintä hakea sähköpostilla musiikkiopisto@vantaa.fi.

Opintojen keskeyttäminen kesken lukuvuoden ei ole suotavaa.

Opintojen lopettaminen

Opintojen lopettamisesta ilmoitetaan jatkamisilmoituksen yhteydessä keväällä. Lopettamisesta olisi hyvä keskustella myös oman opettajan kanssa.

Mikäli oppilas ilmoittaa lopetuksesta jo lukukauden opetuksen alettua, lähettää huoltaja (tai täysi-ikäinen) lopettamisilmoituksen sähköpostilla toimistoon musiikkiopisto@vantaa.fi. Jos ei aio opiskella kevätlukukaudella, siitä pitää ilmoittaa ennen lukukauden alkamista (1.1.), sen jälkeen laskutamme koko kevätlukukauden lukukausimaksun.

Poissaolo tunnilta tai harjoituksista

Jos sairastut ja joudut muusta syystä olemaan poissa tunnilta, ilmoita siitä hyvissä ajoin opettajalle (myös ryhmäaineiden opettajalle). Opettaja ei ole velvollinen korvaamaan tuntia. Jos tunti jää väliin lomamatkan tai muun vastaavan esteen takia voit neuvotella opettajasi kanssa hyvissä ajoin etukäteen tunnin mahdollisesta korvaamisesta.

Opettajan poissaolosta tiedotamme mahdollisimman nopeasti. Jos opettaja sairastuu, korvataan tunti joko oman opettajan tai sijaisen pitämänä ryhmätuntina, säestysharjoituksena tai konserttikäyntinä. Jos opettaja sairastuu toisen kerran lukukauden aikana, korvataan tunti yksilötuntina. Ryhmäopetusaineissa pyritään saamaan sijainen, mutta aina se ei ole mahdollista lyhyellä varoitusajalla. Tällöin tunti jää pääsääntöisesti korvaamatta. Opettajan pitempiaikaisen poissaolon ajaksi tulee sijainen.

Tasosuoritukset ja opintojen arviointi

Musiikkiopistossa opinnot etenevät tasolta toiselle. Perusopinnoissa on kolme tasoa, laulussa kaksi, ja syventävissä opinnoissa (musiikkiopistotaso) yksi.

Oppimisesi ja edistymisesi osoitat tasosuorituksissa. Tasosuoritusta varten suunnittelet yhdessä opettajasi kanssa sopivan ohjelmiston, ja esität sen lautakunnalle. Soitinopinnoissa tasosuorituksia on noin kolmen vuoden välein.

Syksyllä lukuvuoden alussa teet opettajasi kanssa vuosisuunnitelman, johon kirjaatte muun muassa oppimistavoitteesi tulevalle vuodelle. Lukuvuoden lopussa arvioidaan, kuinka kulunut vuosi on sujunut, ja kuinka hyvin olet onnistunut saavuttamaan asettamasi tavoitteet. Kerää suorituksesi, arviosi, soittamasi ohjelmistot ja tiedot esiintymisistäsi kansioon.

Yhteismusisointi

Yhteismusisointi tarkoittaa soittamista tai laulamista jossakin suuremmassa kokoonpanossa: orkesterissa, kuorossa tai yhtyeessä. Yhteismusisointi kuuluu olennaisena osana musiikin perusopintoihin. Orkesterisoitinten opiskelijat osallistuvat musiikkiopiston orkesteritoimintaan. Orkesteriin ja kuoroon voivat osallistua koesoiton/-laulun kautta myös avoimen osaston oppilaat.

Tarkista Priimistä, mihin orkesteriin, kuoroon tai yhtyeeseen kuulut. Jos nimeäsi ei löydy minkään kokoonpanon listalta, keskustele pääaineen opettajasi kanssa, mikä olisi sinulle sopivin ryhmä. Sen jälkeen voit ilmoittautua suoraan ko. orkesteriin, kuoroon tai yhtyeeseen.

Yhteydenpito opettajan ja kodin välillä

Monilla opettajilla on käytössä läksy- tai reissuvihko, johon kirjoitetaan soittoläksyt ja muut tarpeelliset asiat. Konserteista ja esiintymisistä oma opettaja tiedottaa sähköpostilla, tekstiviestillä, soittamalla vanhemmille tai kirjoittamalla tiedot läksyvihkoon. Vanhemmat ja oppilaat voivat aina olla yhteydessä omaan opettajaan, kun tulee kysymyksiä tai muuta varmistettavaa.‍ Opettajien yhteystiedot löytyvät Priimistä.

Vantaan musiikkiopisto

Orvokkitie 15

PL 4510

01300 Vantaa

Opintosihteeri: Seija Elfving,
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube