NEWLOG

Kuvaus:

NEWLOG-hankkeella tavoitellaan ratkaisua logistiikka-alan voimakkaaseen murrokseen. Kasvu- ja rakennemuutoksiin kehitetään uudenlaisia toimintatapoja työllistämisen varmistamiseksi koulutusten avulla. Hankkeessa on tarkoitus vahvistaa osaamista ja tuoda valmiuksia muuttuviin työtehtäviin logistiikan eri toiminta-alueilla. Lisäksi alan työnkuvat ovat muuttuneet huomattavasti aiemmasta. Tähän tarvitaan laadukasta ja osuvaa koulutustarjontaa, jossa kyetään huomioimaan digitaalisuuden tuomat haasteet.

Hankkeen ajankohta:

15.5.2020 – 31.8.2022

Hankkeen rahoittaja:

Euroopan sosiaalirahasto ESR

Hankekumppanit:

Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varia (koordinaattori)
Hyria Koulutus Oy
Kouvolan kaupunki/Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO)

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on parantaa työllisyyttä ja alan osaamista seuraavin osatavoittein:

  1. Kartoitetaan työelämän osaamistarpeita, joilla selvitetään osaamisvajeita ja logistiikka-alan osaamista.
  2. Luodaan uudenlaisia ratkaisuja osaamisen varmistamiseksi automatisoituvassa ympäristössä.
  3. Kehitetään yksilön opiskelu-, työelämä- ja muutosvalmiuksia yhteistyössä työelämän kanssa sekä yksilöllisiä opiskelu- ja urapolkuja.
  4. Aktivoidaan asiatuntijavaihtoa työelämän ja oppilaitoksen välillä.
  5. Kehitetään logistiikka-alan koulutusten tarjoajien ja työelämän yhteistyötä ja verkostoja.

Kohderyhmä:

Hankkeen kohderyhmänä ovat logistiikka-alan yritysyhteistyökumppanit, heidän työntekijänsä sekä logistiikka-alalle hakeutuvat, kouluttautuvat henkilöt ja myös työssä omaa osaamistaan kehittävät henkilöt.

Toimenpiteet:

NEWLOG-hankkeen aikana tullaan olemaan lähialueiden logistiikka-alan yrityksiin yhteydessä ja selvitetään yritysten näkemystä koulutuksen nykytilasta ja kuinka hyvin se palvelee logistiikka-alan eri työtehtäviä.

Selvitetään myös yritysten näkemystä työtehtävien muutoksista sekä muista tulevaisuuden visioista ja miten koulutusta tarjoavat tahot voivat uudistaa koulutusta vastaamaan tulevaa tarvetta.

Mietitään alalla tapahtuvan automatisoinnin vaikutusta koulutukseen ja miten nykyajan teknologiaa tuodaan myös alan koulutukseen mukaan.

Lisäksi järjestään hankkeen toteuttavien oppilaitoksen edustajien sekä alan toimijoiden kesken tapaamisia ja tapahtumia, joissa osallistujien on mahdollista verkostoitua ja jakaa osaamistaan.

Tavoiteltavat vaikutukset:

Hankkeen tavoitteiden mukaisesti tuloksena ja vaikutuksina

  1. Saadaan tietoon ennakoivasti millaista osaamista logistiikka-alalla tarvitaan tulevaisuudessa.
  2. Saadaan kehitettyä osaamistarpeiden mukaista sekä tutkinto- että ei-tutkintotavoitteista koulutusta erilaisten oppimisympäristöjen avulla. Koulutussisällöt ovat muunnettavissa ja hyödynnettävissä erilaisissa yritys- ja opiskelijatarpeissa.
  3. Toteutetaan malleja yksilön muutosvalmiuksien vahvistamiseen muuttuvassa työympäristössä ja urapolkujen luomisessa.
  4. Opettajien työelämäosaaminen päivittyy vastaamaan työelämän osaamistarpeita.
  5. Saadaan aikaan logistiikan asiakkuuksien ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto.

Yhteyshenkilö:

Katri Korkalainen, projektipäällikkö
puh. 040 611 6695
katri.korkalainen@vantaa.fi

‍Lisätiedot:

www.newloghanke.fi


Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube