Keskeyttämisestä kohtaamiseen

Keskeyttämisestä kohtaamiseen – ESR-hanke toimii Variassa 1.3.201931.12.2021. Hankkeen tavoitteena on vähentää opintojen keskeyttämistä Varian ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa.


Keskeyttämisestä kohtaamiseen -hankkeen tavoitteena on nimensä mukaisesti vähentää opintojen keskeyttämistä opiskelijoiden kohtaamisen kautta. Taustalla on ajatus myönteisen kohtaamisen, arvostavan vuorovaikutuksen sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelujen tukemisen merkityksestä.

Yhteinen toimintamalli ja koulutusta tiimeille

Hankkeessa tarjotaan Varian henkilöstölle lisää valmiuksia ja työkaluja opiskelijoiden kohtaamiseen ja opiskelun tukemiseen. Hankkeen aikana kehitetään henkilöstön yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jonka kautta pystytään entistä paremmin varhaisessa vaiheessa tunnistamaan opiskelijoiden tuen tarpeet ja ohjaamaan soveltuvien palveluiden pariin. Tärkeässä roolissa on opettajien ja opiskeluhuollon yhteistyö. Yhteistä toimintamallia ja tukemisen ja kohtaamisen valmiuksia kehitetään muun muassa tiimikoulutusten kautta.

Oppilaitosnuorisotyöntekijät opiskelijoiden tukena

Keskeyttämiseen pyritään vaikuttamaan hankkeessa myös oppilaitosnuorisotyön keinoin. Hankkeessa työskentelee syksystä 2019 alkaen neljä oppilaitosnuorisotyöntekijää, jotka jakaantuvat Varian eri aloille. Oppilaitosnuorisotyöntekijät työskentelevät erityisesti keskeyttämisriskissä olevien nuorten kanssa ja samalla tukevat opettajien ja opiskelijahuollon työtä.

Yhteistyö perusopetuksen kanssa

Perusopetuksen kanssa tehtävän yhteistyön avulla pyritään vahvistamaan perusopetuksen henkilöstön ja oppilaiden tietämystä tarjolla olevista alavaihtoehdoista ja opiskelusta ammatillisessa koulutuksessa sekä tarjoamaan lisää tutustumismahdollisuuksia. Tätä kautta pyritään tukemaan nuorten hakeutumista itselleen kiinnostaville ja soveltuville aloille.

Hyvä oppimisympäristö kaikille

Hankkeessa tuetaan opiskelijoita, joilla on riski opintojen keskeyttämiseen, mutta samalla kehitetään toimintamalleja, jotka tukevat kaikkien opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen läpäisyä. Kannustava ja turvallinen oppimisympäristö sekä opetuksen, ohjaamisen ja tuen selkeät rakenteet vahvistavat opintoihin kiinnittymistä ja vähentävät keskeyttämistä.

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeen vastuuhenkilö:
Antti Siltanen, projektiasiantuntija

antti.siltanen@vantaa.fi

p. 050 312 1707

Oppilaitosnuorisotyöntekijöiden esihenkilö:
Niina-Maria Lassila, projektiesihenkilö
niina-maria.lassila@vantaa.fi
p. 040 355 2192

Hanke toteutetaan Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä Vantaan ammattiopisto Varian, nuoriso- ja aikuiskoulutuksen, nuorisopalveluiden, perusopetuksen ja opiskeluhuollon kesken.

Päivitetty 17.9.2021 / JH

Uutinen

Keskeyttämisten kimppuun uusin keinoin

Keskeyttämisestä kohtaamiseen -hankkeessa opiskelijoita pyritään sitouttamaan Variaan myös vapaa-ajan toiminnan kautta. Myös erityisnuorisotyöntekijöiden määrä kasvaa merkittävästi.

Lue Lisää

Uutinen

Varia panostaa opiskelijoiden tukemiseen

Variassa kiinnitetään seuraavina vuosina erityistä huomiota opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opintojen tukemiseen. Koko henkilöstö kehittää yhteistä toimintamallia opiskelijoiden tukemiseen ja varhaiseen ongelmiin puuttumiseen. Varian henkilöstö saa...

Lue Lisää

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube