Vantaan liikkuva opiskelu

Kuvaus:

Liikkuva opiskelu -hanke edistää toisen asteen oppilaitosten hyvinvointia ja opiskelukykyä lisäämällä aktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa. Aktiivisen opiskelupäivän kautta halutaan luoda lisää jaksamista, vahvempaa osallisuutta, tiiviimpää yhteisöllisyyttä ja parempaa oppimista. Jokainen oppilaitos toteuttaa toimenpiteitä omalla tavallaan.

Ajankohta:

Liikkuva opiskelu -hanke käynnistyi Vantaalla syksyllä 2019. Hankekausi 2020–2021 päättyy 31.12.2021.

Rahoittaja:

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankekumppanit:

Hanketta koordinoi Vantaan kaupungin liikuntapalvelut. Hankkeeseen osallistuvat ammattiopisto Varia ja Vantaan kaupungin lukiot. Moniammatilliseen toteutukseen osallistuvat oppilaitosten opiskelijat, opettajat, opiskelijaterveydenhuolto ja erityisnuorisotyöntekijät. Lisäksi hankkeen toteutusta tukevat paikalliset liikunta- ja urheiluseurat, nuorisotoimi sekä liikunnan aluejärjestöt.

Tavoitteet:


  1. Osaamisen kehittäminen
  2. Opiskelupäivän aikaisen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen
  3. Eri toimijoiden välisen yhteistyön edistäminen

Kohderyhmä:

Toisen asteen oppilaitokset

Toimenpiteet:

Osaamista kehitetään tarjoamalla koulutuskokonaisuuksia opiskelijoille sekä oppilaitosten henkilökunnalle. Vahvistetaan opettajien ja opiskelijoiden tietoja työskentelyergonomiasta ja hyvän työkyvyn ylläpitämiseen vaikuttavista tekijöistä. Opiskelijoista koulutetaan liikuntatutoreita eli vertaisliikuttajia, jotka toimivat oppilaitosten liikuttajina, järjestävät toimintaa ja tempauksia sekä edistävät koulukohtaisesti toimintakulttuurin muutosta. Henkilökunnalle mahdollistetaan osallistuminen paikallisiin ja valtakunnallisiin verkosto- ja seminaaritapahtumiin. Osaamista syvennetään viestinnän ja markkinoinnin kautta.

Aktiivisuuteen kannustetaan Break pro -taukoliikuntasovelluksen avulla. Yhteistyössä opiskelijoiden kanssa oppilaitoksiin tehdään aktivoivia hankintoja, kuten seisomapöytiä, taukoliikuntavälineitä sekä aktivoivia istuimia. Edistetään toiminnallisten opetusmetodien käyttöä ja oppituntien tauottamista. Mahdollistetaan oppilaitosten liikuntatilojen- ja välineiden käyttöä välituntisin sekä liikunnallistetaan käytäviä mahdollisuuksien mukaan. Nuorille suunnattuja lajikokeiluja ja liikkumisetuuksia jatketaan. Lukuvuonna 2020–2021 pilotoidaan toiselle asteelle oma personal trainer, joka antaa henkilökohtaista hyvinvointivalmennusta, järjestää kuntosaliharjoittelun startti-kursseja ja toteuttaa erilaisia hyvinvointikampanjoita.

Yhteyshenkilö:

Projektikoordinaattori Mari Alapappila p. 0405425580 mari.alapappila@vantaa.fi

Lisätiedot:

Valtakunnallinen liikkuva opiskelu -sivusto: www.liikkuvaopiskelu.fi/fi
Vantaan kaupungin sharepoint: https://vantaa.sharepoint.com/sites/Lastenjanuortenliikunta/SitePages/Liikkuva-opiskelu.aspx

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube