Strategiarahoitus, osaamisen varmistaminen

Kuvaus hankkeesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoitus 2019 - 2020 ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistamiseen, on tarkoitettu HOKS-prosessiin ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessiin liittyvän osaamisen kehittämiseen. Strategiarahoituksella tuetaan koulutuksen järjestäjän toiminnan ja ydinprosessien kehittämistä valtakunnallisten toimintamallien mukaiseksi.


Ajankohta

Hanke on alkanut keväällä 2019 ja päättyy kesäkuussa 2021 (1.1.2019 - 30.6.2021, OKM:n automaattinen jatkoaika).

Tavoitteet

Tavoitteena on henkilöstön osaamisen varmistaminen HOKS prosessiin liittyen ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessiin liittyvän osaamisen kehittäminen. Hankkeen aikana halutaan tuoda näkyväksi ydinprosesseihin liittyvää osaamista ja edistää osaamisen jakamista organisaation sisällä. Ammatillisen koulutuksen tavoitteiden suuntaisesti koulututusta kehitetään yhä enemmän yhdessä asiakkaiden kanssa. Variassa yhteiseen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvän osaamisen vahvistamisen tavoitteena on muun muassa varmistaa palvelun tasalaatuisuus opiskelijalle ja työelämälle.


Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä on Varian henkilöstö.


Toimenpiteet

Osaamisen varmistamisen ja kehittämisen toimenpiteinä ovat muun muassa erilaiset työpajat, mentoroinnit ja koulutukset. Lisäksi osaamisen kartoittamiseksi toteutetaan osaamiskartoituskysely ja työelämässä oppimisen kriittisten pisteiden kartoitus hankkeen alussa ja lopussa.


Rahoittaja

Rahoituksen myöntää Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kumppanit

Hankeyhteistyö Parasta –hankkeiden, Johda hyvin –hankkeen sekä muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa.

Yhteystiedot:

Eija Willman, projektipäällikkö eija.willman@vantaa.fi, +358 40 687 9157

Sirja Rytkönen, projektipäällikkö sirja.rytkonen@vantaa.fi, +358 40 631 2207

Miia Pietilä, projektityöntekijä miia.pietila@vantaa.fi, +358 43 825 6434

Hanke on päättynyt. Päivitetty 15.9.2021. EW.

Blogiartikkeli

Hankekuulumisia: Yhteistyössä kohti parempaa HOKSaamista ja työelämässä oppimista

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä strategiarahoitus 2019-2020 on suunnattu ammatillisen koulutuksen ydinprosessien osaamisen kehittämiseen. Variassa kehittämisen kohteena ovat HOKS-prosessi ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessi....

Lue Lisää

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube