Strategiarahoitus, lentokoneasennuskoulutuksen kehittäminen

Kuvaus hankkeesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoituksella toteutetaan kaikkien lentokoneasentajakoulutusta tarjoavien oppilaitosten yhteistyöhankkeena digitaalinen, nykyaikaisten ilma-alusten digitaalisia järjestelmiä mallintava opetusjärjestelmä, simuloitu

todellista huolto-organisaatiota vastaava käytännön harjoitusten ympäristö sekä PART-66 koejärjestelmän kehittäminen.

Ajankohta

Kehittämishankkeen toteutusaika on 1.8.2019-31.12.2020

Tavoitteet

Toimenpiteet sisältävät digitaalisia ilma-alusten järjestelmiä mallintavia ohjelmistoja ja laitteita sisältävän opetusjärjestelmän rakentamisen sekä niihin liittyvän oppimateriaalin, harjoituksien ja käytännön kokeiden tekemisen. Lisäksi toimenpiteet sisältävät huolto-organisaation digitaalisen huollonhallintajärjestelmän kehittämisen, simuloidun huolto-organisaation käsikirjan laatimisen, PART-66 teoriakoejärjestelmän kehittämisen sekä

kehittämishankkeeseen liittyvän ohjeistuksen ja koulutuksen. Vantaan ammattiopisto Varian erityisvastuuna on oman opetusjärjestelmän rakentamisen lisäksi kehittää opetusteknologiaa hyödyntävä ja nykyaikaista pedagogiikkaa tukevaa opetus- ja opiskelumateriaalia sekä harjoituksia ja käytännön kokeita.

Rahoittaja

Rahoituksen myöntää Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kumppanit

Kehittämishanke toteutetaan kaikkien lentokoneasentajakoulutusta tarjoavien oppilaitosten yhteistyöhankkeena

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube