Strategiarahoitus, tiedolla johtaminen

Kuvaus hankkeesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoituksella kehitetään organisaation tiedolla johtamisen järjestelmää. Tiedolla johtaminen tulee olemaan osa Varian johtamis- sekä laatu- ja arviointijärjestelmiä. Tietoa kerätään toimintaympäristön muutoksista, alakohtaisista ennakoinneista ja Varian keskeisiltä asiakas-ja sidosryhmiltä. Tiedon tuottamisen, raportoinnin ja analysoinnin menetelmiä kehitetään niin, että ne mahdollistavat ajantasaisen päätöksenteon ja toiminnan jatkuvan parantamisen strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla.

Ajankohta

Kehittämishankkeen toteuttamisaika on 1.1.2018-31.12.2020. Hanke on päättynyt.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Kehittämistoiminnan keskeiset toimenpiteet ovat:

- uuden palveluorganisaation rakentaminen ja toiminnan käynnistäminen

- esimiesten koulutukset palveluorganisaation mukaisiin tehtäviin ja johtamisjärjestelmään

- tiimien sekä niiden jäsenten tehtävien ja vastuiden määrittely ja niihin liittyvät koulutukset

- arviointi ja laatutiedon tietovarastoarkkitehtuurin rakentaminen sekä tiedon keräämisen menetelmien kehittäminen tiedolla johtamisen tueksi

- reaaliaikaisen ohjaus- ja palautteenantomenetelmän kehittäminen ja käyttöönotto tiedolla johtamisen tueksi

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä on Varian henkilöstö.

Rahoittaja

Rahoituksen myöntää Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kumppanit

Verkostoyhteistyö muiden OKM:n strategiarahoituksen tiedolla johtamisen -kehittämishankkeiden kanssa

21.9. P.K.

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube