Strategiarahoitus, maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen kesto

1.6.2018 - 30.12.2020


Hankkeen tavoitteet

Luoda toimintamalli ammatillisen osaamisen näyttämiseen ja todentamiseen käytännön työtehtävissä, sekä yhteisten tutkinnonosien osaamisen tunnistamiseen ja tunnistamiseen.


Kehittää toimivampia käytänteitä työelämässä tapahtuvan osaamisen hankkimisen tukemiseksi.


Työelämän tarpeiden kartoittaminen maahanmuuttajien työllistymisen näkökulmasta ja tarpeisiin vastaaminen kehittämällä selkeitä prosesseja yhteistyössä sidosryhmien kanssa.


Maahanmuuttajien pedagogisen osuuskunnan perustaminen ja toiminnan käynnistäminen.


Kehittämistoiminnan tuloksien levitttäminen työelämän edustajille ja yhteistyökumppaneille osallistumalla ja järjestämällä tilasuuksia ja tapahtumia.Kohderyhmänä on työikäiset maahanmuuttajat, joiden suomen kielen taito on vielä heikko ja heikossa työmarkkina tilanteessa olevat.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Kontio, hanna.kontio@vantaa.fi+358 50 306 3860

Seuraa Osuuskunta Vasaaria: twitter, facebook, instagram
Vaatetusalan opiskelijoiden työelämälähtöistä oppimista

Maahanmuuttajien työllisyys- ja koulutusmessut keräsivät n 1700 kävijää.

Kuvassa kiinteistönhuoltajien opiskelioita catwalkilla.

Blogiartikkeli

Koulutusinfot etänä

Korona siirsi maahanmuuttajien koulutusinfot luokkahuoneesta ruudulle. Esittelymateriaalin tuottamiseen valjastettiin myös opiskelijat. – tuotokset olivat hienoja ja toivottavasti sivutuotteena opittiin monenlaisia asioita.

Lue Lisää

Blogiartikkeli

Rekrytointia ja alatietoutta etänä

Korona aikana opittua: etäyhteys mahdollistaa vaivattomasti ulkopuolisten asiantuntijoiden vierailut esim. rekrytoinnin tai yritysesittelyn merkeissä.

Lue Lisää

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube