Verkkokurssien kehittäminen

Kuvaus hankkeesta

Verkkokurssien kehittämisen projektissa tuotettiin Varian omia verkkosisältöjä ja kehitettiin verkko-ohjausta. Pääpaino oli yhteisissä, pakollisissa, tutkinnon osissa. Varian verkko-oppimisympäristö on itsLearning.

Varian strategiassa painotetaan monipuolisia oppimisympäristöjä ja halutaan tarjota joustavia tapoja hankkia osaamista. Verkkokurssien kehittämisellä varmistetaan, että Varialla on käytössä omia verkkosisältöjä monipuolisesti opiskelijoiden yhteisten tutkinnon osien osaamisen hankkimisen tarpeisiin. Verkkosisältöjä voidaan käyttää itsenäisinä verkkokursseina ja tarvittaessa muun opetuksen materiaaleina ja tukena mm. pajamuotoisessa osaamisen hankkimisessa. Lisäksi luodaan käytännöt oman tarjonnan täydentämiseen tarvittaessa avoimilla ja ostettavilla verkko-opinnoilla.

Ajankohta

7.1.2019 - 31.12.2020

Tavoitteet

Projektin tavoitteena oli verkkokurssien tekeminen itsLearning-oppimisympäristöön ja niiden saaminen osaksi kaikkien tutkintojen opetustarjontaa. Pääpaino oli yhteisissä tutkinnon osissa. Samalla muodostettiin Varian verkko-opetuksen kokonaisuus ja toimintamallit. Verkko-opettajat kehittävät ja ylläpitävät kursseja ja kaikki verkkomateriaaleja käyttävät opettajat osaavat toimia itsLearning-oppimisympäristössä muokaten ja ohjaten kursseja. Jatkossa opiskelijalla on aito mahdollisuus verkko-opinnon valitsemiseen osaamisen hankkimisen tapana ja kaikissa näissä opinnoissa on toimiva verkko-ohjaus.

Kohderyhmä

Verkkokurssien kehittäminen tarjoaa joustavat ja yksilölliset opintopolut opiskelijoille ja mahdollistaa myös läpäisyn nopeutumisen. Opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia osaamista ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkokurssien kehittämisen seurauksena kursseja käyttävillä opettajilla ovat monipuoliset materiaalit työn tukena, mahdollisuus ohjata myös ajasta ja paikasta riippumatta sekä hyvä osaaminen itsLearning-oppimisympäristön käyttöön.

Toimenpiteet

  • Verkkokurssien yhteiskehittäminen tutkinnon osien ja osa-alueiden opettajien yhteistyönä verkkopedagogin koordinoimana
  • Perehdytykset ja työpajat verkkokursseja tekeville opettajille (verkkopedagogi ja digiasiantuntija)
  • Perehdytykset ja työpajat valmistuneiden sisältöjen käyttöönottoon, ohjaamiseen ja arviointiin oppimisympäristössä
  • Verkkovastaavien opettajien nimeäminen
  • Digimentoreiden osaamisen varmistaminen ja tiimien tuki

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Verkkopedagogi Anna Kepanen (anna.kepanen@vantaa.fi)

Blogiartikkeli

Varian digimentorin kuulumisia: osallistavan etäopetuksen työpaja ja OPH:n digiareena

Digimentorin työhön kuuluu niin työpajojen pitämistä oman tiimin opettajille kuin oman osaamisen ylläpitämistä vaikkapa Digioppimisen areenalle osallistumalla. Mitä ideoita tällä kertaa syntyi?

Lue Lisää

Blogiartikkeli

Varian digiopetusosaamista New Yorkiin

Suomalaiset edtech-yritykset ja oppilaitokset tarjosivat New Yorkin kouluille mahdollisuuden bench markata etäopetuksen hyviä käytäntöjä sekä kokeilla etäopetuksen digitaalisia välineitä. Variakin pääsi mukaan kertomaan digiopetuksestaan. Samalla...

Lue Lisää

Blogiartikkeli

Vinkkejä etäopetuksen verkkoluentoihin: Jämäkkä aloitus ja psykologinen turvallisuus luovat paremmat edellytykset onnistuneelle oppimiskokemukselle

Olemme siirtyneet nopeasti verkko-opetuksen ja ohjauksen maailmaan. Verkko-opetus onnistuu paremmin kun panostat videokokouksen jämäkkään alkuun sekä luot opiskelijoille turvallisen olon toimia verkkoympäristössä.

Lue Lisää

Blogiartikkeli

Ruotsia etänä: kaikille aloille sopiva, yhteinen ruotsin kurssi itslearningissa

Etäopetukseen siirtyessä ei ollut valmista eikä selkeätä, mutta tarpeeksi hyvää. Etäopetus tulisi myös tarjoamaan mahdollisuuden kokeilla laajemmalle opiskelijamäärälle kielten Itslearning-oppimisympäristöjä, saada palautetta ja kehittyä. Tähän...

Lue Lisää

Blogiartikkeli

Tiimiopetusta videokokouksessa, Elinan ja Marjan vinkit sujuvaan etäoppituntiin

Tiimiopettajuus ja työnjako, opiskelijoiden tukeminen sisällöllisesti ja teknisesti sekä selkeä tehtävälistaus sujuvoittavat etäopiskelua Variassa.

Lue Lisää

Blogiartikkeli

Yhteisöllisyyttä etäopetukseen ja luentoja web-kameran avulla autoalalla

Yhteiset verkkotapaamiset ovat tuoneet ryhtiä autoalan etäopiskeluun ja säilyttävät osaltaan opetuksessa tarvittavaa yhteisöllisyyttä. Nimenhuudot, kysymykset ja opetus web-kameran avulla ovat olleet hyviä kokemuksia.

Lue Lisää

Blogiartikkeli

Etäopetusta Variassa: itsLearning ja Teams-kokous -kombo toimii hyvin MAK-ryhmässä

Varian sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ovat jo hetken aikaa opiskelleet itsLearning-oppimisympäristössä. Kun poikkeustila alkoi, siirtyi opetus kokonaan verkkoon. Tavoitteena oli, että homma saatiin digisti pyörimään ja ennen kaikkea, että...

Lue Lisää

Blogiartikkeli

Digimentoritoiminnan käynnistymisen vuosi 2019

Tänä vuonna Variassa on käynnistetty tiimien asiantuntijaroolina digimentoritoimintaa. Digimentori on opettaja, joka kehittää omaa digipedagogista osaamistaan, osallistuu Varian yhteiseen kehittämiseen ja tukee oman tiimin opettajia vertaismentorina....

Lue Lisää

Blogiartikkeli

Opettajat verkkokursseja tekemässä

Vantaan ammattiopisto Variassa on vähän aikaa opeteltu uuden oppimisympäristön itsLearningin käyttöä. Toimittaja kävi kysymässä mitä ne mallikurssit Variassa oikein tarkoittavat.

Lue Lisää

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube