Strategiarahoitus, oppimisympäristöjen kehittäminen

Kuvaus hankkeesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoituksella kehitetään oppimisympäristöjä monipuolisemmiksi sekä tukemaan yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista ja yksilöllisten oppimistulosten saavuttamista. Lisäksi vahvistetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista ja kykyä hyödyntää eri oppimisympäristöjä pedagogisesti mielekkäällä tavalla opiskelijalle HOKSissa tavoitteeksi asetettujen oppimistulosten saavuttamiseksi.

Ajankohta

1.8.2020 - 31.12.2021, toiminta painottuu vuodelle 2021

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kumppanit

Projektissa tehdään yhteistyötä mm. Yhdessä Parasta! -hankkeen sekä muiden hankkeiden ja koulutusten järjestäjien kanssa.

Tavoitteet

  • Pedagogisen osaamisen vahvistaminen: opettajat ja ohjaajat osaavat ohjata kaikissa oppimisympäristöissä
  • OPA-välineen käyttö ja kehittäminen tiimien vahvuudeksi ja arjen työkaluksi: joulukuussa 2021 OPA-väline on käytössä 90% tutkinnoissa, kehitämme yhdessä digitaalisten ympäristöjen toimivuutta ja käytäntöjä (OPA-väline ja Studenta / HOKS) yksilöllisten opintopolkujen toteutumiseksi
  • Työpaikalla tehtävien näyttöjen laadun kehittäminen ja määrän lisääminen, opiskelijan oppilaitoksen ja työpaikkojen yhteistyön ja ennakkosuunnittelun vahvistaminen

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä on Varian henkilöstö

Toimenpiteet

Pedagogisen osaamisen vahvistamista toteutetaan esimerkiksi vertaismentorointien ja työpajojen avulla. OPA-pääkäyttäjät kehittävät OPA-välinettä tiimin työkaluksi sekä jakavat osaamistaan tiimeissä. Tietoa ja käytäntöjä jaetaan, tiimi- ja yksilökohtaisesti suunnitellaan tarkempia toimenpiteitä. Työpaikalla tapahtuvien näyttöjen laatua ja määrää seurataan ja kehitetään tarveperusteisesti. Parasta-kehittämisohjelmien toiminta- ja palvelumalleja hyödynnetään.

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Sirja Rytkönen, projektipäällikkö sirja.rytkonen@vantaa.fi, +358 40 631 2207

Päivitetty 17.9.2021 SR

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube