Kyselyn tulokset strategisista suuntalinjauksista Network of networksin oppilaitoksista

Network of Networks on toteuttanut kyselyn oppilaitosten johdolle, jossa pyrittiin selvittämään mitkä ovat keskeisimmät aiheet, jotka tulisi ottaa huomioon oppilaitosten tasolla, eurooppalaisessa yhteistyössä ja Network of Networksin toiminnassa. Kyselyn tuloksena verkosto suuntaa toimintaansa keskeisiin aiheisiin ja pystyy siten tukemaan paremmin jäsenoppilaitostensa kansainvälistymisen ja koulutuksen kehittämisen tarpeita. Network of Networksiin kuuluu viisi alueellista verkostoa: neljän oppilaitoksen muodostama Finn-Net (Varia, Gradia, Salpaus ja Tredu), hollantilainen verkosto, Baskimaan verkosto Espanjasta sekä verkostot Skotlannista ja Pohjois-Irlannista. Yhteensä Network of Networksissa on 49 oppilaitosta. Kyselyn tulokset eri verkostojen välillä olivat hieman erilaisia, mutta yhteisymmärrys oli myös löydettävissä.

Suomalaisen verkoston mukaan eurooppalaisella tasolla monikansallisessa yhteistyössä tulisi keskittyä digitaalisen osaamisen kehittämiseen (developing digital competence in your students and teachers), opettajien osaamisen jatkuvaan päivittämiseen (continuous update of your VET teachers with what happens in companies and with industrial, digital or pedagogical trends) ja elinikäiseen oppimiseen (lifelong learning). Vähiten tulisi kiinnittää huomiota aiheisiin, jotka liittyvät henkilöstön rekrytointiin ja pysyvyyteen. Kaikkien verkostojen tasolla keskeisimmäiksi aiheiksi nousivat puolestaan kansainvälisten kokemusten ja mahdollisuuksien tarjoaminen (offering international experiences and opportunities to VET students and VET teachers), elinikäinen oppiminen (lifelong learning) ja digitaalisen osaamisen kehittämiseen (developing digital competence in your students and teachers).

Koko verkoston vastausten mukaan Network of Networksin kolmen seuraavan vuoden merkittävimmät tavoitteet tulisivat liittyä sosiaalisiin haasteisiin, kuten kriisien hallintaan, maahanmuuttoon, työttömyyteen ja ilmastonmuutokseen (social challenges such as crisis management, immigration, unemployment of vulnerable groups or climate change) sekä kansainvälisten kokemusten ja mahdollisuuksien tarjoamiseen (offering international experiences and opportunities to VET students and VET teachers).

Tarkemmat tiedot Finn-Netin tuloksista ja koko verkoston tuloksista.

Verkosto on avannut juuri omat verkkosivut https://partnersin.vet/, josta löytyy lisätietoa verkostosta ja sen toiminnasta.

  • Julkaistu: 12.11.2020

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube