Meddelande 05.01.2021 till studerande, vårdnadshavare och personal om att distansundervisningen fortsätter

Meddelande 05.01.2021 till studerande, vårdnadshavare och personal om att distansundervisningen fortsätter


Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp har vid sitt möte 05.01.2021 beslutat att utbildningen på andra stadiet ska fortsätta som distansundervisning från och med 11.01.2021 och ända fram till 31.1.2021. Behoven av nödvändig närundervisning tryggas för studerande i gymnasier och yrkesinstitutet Varia. Närundervisning erbjuds bland annat studerande inom specialundervisningen och studerande som av olika anledningar är i behov av individuellt stöd. Gymnasiernas rektorer beslutar om nödvändig närundervisning från fall till fall. Yrkesinstitutet Varias rektor informerar studerande, vårdnadshavare och personalen om Varias undervisningsarrangemang.

Måltider serveras inte för studerande de skoldagar då studierna sker på distans. De studerande har rätt till avgiftsfria måltider de skoldagar då läroplanen kräver att den studerande är närvarande vid läroanstalten (lagen om yrkesutbildning 11.8.2017/531, § 100, gymnasielagen 10.8.2018, § 35). De dagar då de studerande är närvarande vid läroanstalten serveras de antingen varm mat eller så kan de hämta ett lunchpaket från det ställe som läroanstalten informerat om.

Eeva Ahtee, vikarie för direktören för serviceområdet för utbildning på andra stadiet

Anders Vikström, direktör för det svenskspråkiga serviceområdet

  • Julkaistu: 08.01.2021

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube