Mistä on osaavat ammattilaiset tehty – ihmiset työpaikalla oppimisen takana

Yksilöllinen koulutuspolku on opiskelua jokaiselle omannäköisellä tavalla. Mitä se tarkoittaa käytännössä ja mitä hyötyä siitä on eri osapuolille? Vantaan ammattiopisto Varian joulukuussa 2020 valmistuneet opiskelijat Jasmin ja Pinja ovat olleet työssä oppimassa Minttiravintolat Oy:n ravintoloissa. Opiskelijat, työnantaja ja ammatillinen opettaja kertovat oman näkökulmansa yksilöllisen koulutuspolun eduista.

Opiskelua aiemman osaamisen ja kiinnostuksenkohteiden mukaan 

Yksilöllinen koulutus- ja urapolku tarkoittaa, että opiskelijalle suunnitellaan oma tapa suorittaa opintoja. Suunnittelu perustuu opiskelijan jo olemassa olevaan osaamiseen, aiempaan koulutukseen ja omiin kiinnostuksenkohteisiin.  Samalla huomioidaan myös työnantajan tarpeet työvoiman suhteen.  

Taustalla työantajan ja oppilaitoksen yhteistyö 

Jotta opiskelijoille voidaan tarjota tällaista räätälöityä opiskelutapaa, tarvitaan yhteistyötä oppilaitoksen ja työnantajien kesken. Vantaan ammattiopisto Varia on tehnyt pitkään yhteistyötä Minttiravintolat Oy:n kanssa. Hyvin sujunutta yhteistyötä laajennettiin entisestään lokakuussa 2020 solmitulla yhteistyösopimuksella. Sopimuksen keskiössä ovat juuri yksilölliset ura- ja koulutuspolut opiskelijoille.

Minttiravintoloihin kuuluu viisi vantaalaista ravintolaa: Zilla, Old Story, Oklahoma, Ravintola Tammisto ja Cafe Kuusijärvi. Minttiravintoloiden jokainen ravintola pohjautuu eri liikeideaan. Opiskelijan kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että hän pystyy suorittamaan kaikki tutkinnonosat samassa yrityksessä sen eri ravintoloissa työskentelemällä. 

Opiskelijat Pinja ja Jasmin:  

Omannäköistä opiskelua ja työllistymismahdollisuus 

Varian opiskelijat Pinja Ryynänen ja Jasmin Behm ovat juuri valmistuneet Variasta tarjoilijoiksi. Molemmat työskentelivät opiskelunsa työssäoppimisjaksoilla Minttiravintoloiden eri ravintoloissa omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan, vaikka valmistuvat samaan ammattiin. 

Jasminin intresseissä oli panostaa juomatarjoiluun. Sitä hän pääsi treenaamaan Old Storyssa. Asiakaspalvelusta ja myynnistä sekä A la carte tarjoilusta on kertynyt osaamista Oklahomasta. Opinnot huipentuivat Zillassa Annosruokien- ja juomien tarjoilun näyttöön. 

Pinjaa kiinnostaa a la carte -puoli, joten hänen opinnoissaan painotettiin enemmän tätä osa-aluetta. Työssäoppiminen painottui Zillaan ja juomatarjoilua Pinja teki Old Storyssa. Yritys on ollut myötämielinen järjestelyihin ja kaikki on saatu sovittua helposti. 

Pinja ja Jasmin: “Opiskelijoilla on eri kiinnostuksen kohteet ja myös luonteet ovat kaikilla erilaiset. Motivaatio pysyy, kun saa toteuttaa itseään ja voi vaikuttaa työssäoppimispaikkoihin.” Tärkeänä asiana opiskelijat pitivät myös työllistymismahdollisuuksien paranemista: “Kun tekee työssäoppimisia saman yrityksen eri toimipisteissä, niin voi saada työpaikan tältä työnantajalta” 

”Yksilöllinen polku ei tarkoita, ettei mitään vaadittaisi, vaan opiskelija ottaa itse vastuuta opinnoistaan” opiskelijat sanovat ”Yksilöllisen polun avulla olen löytänyt omia vahvuuksiani ja päässyt nopeammin suoriutumaan koulusta.” 

Työssäoppimispaikkoja on jaettu Pinjan ja Jasminin ryhmässä hyvässä yhteishengessä opiskelijoiden kesken toisia tukien. ”Vaikka kaikilla on yksilöllinen polku, silti tuetaan toisiamme. Rohkeasti pitää ilmaista mitä haluaa tehdä ja oppia.” 

Minttiravintoloiden työpaikkaohjaaja Sari Peltola

Kun opiskelija lähtee työharjoitteluun eli työssä oppimaan työpaikalle, hänelle nimetään oma työpaikkaohjaaja. Old Storyn ravintolapäälikkö Sari Peltola on työskennellyt Minttiravintoloilla vuodesta 2006 ja toiminut pitkään opiskelijoiden työpaikkaohjaajana.

”Työpaikkaohjaajan roolissa on tärkeää huomioida, että jokainen opiskelija on oma persoonansa. Pitää miettiä, miten lähestyä kutakin ihmistä oikealla tavalla, joka saa hänet innostumaan.”

”Työpaikkaohjaajana voin näyttää opiskelijoille ammatin positiivista puolta. Tässä työssä joka päivä on erilainen ja aina oppii uutta itsekin, vaikka olen ollut alalla jo vuosia.” Yksilölliset koulutuspolut Sari kokee tärkeiksi.” On hienoa, että ihminen saa koulutusta juuri siihen mitä hän haluaa tehdä ja laittaa kaikki paukut omaan mielenkiinnon kohteeseensa.”

Varia tarjoaa räätälöityjä koulutuksia myös Minttiravintoloiden henkilökunnalle. ”Uskon, että näihin on kiinnostusta.” Sari arvioi. ”Monille meistä tämä olisi helppo väylä hankkia koulutusta. Veikkaan, että aika moni kiinnostuu, itseni mukaan lukien.”

Varian ravintola-alan opettaja Mervi: 

Ravintola-alan opettaja Mervi Niittumäki-Mäntylä on tehnyt yhteistyötä Minttiravintoloiden kanssa useita vuosia. ”Hyvä yrityskumppani helpottaa myös opettajan ja opiskelijan työtä, kun suunnitellaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista yhteisten intressien pohjalta.” Mervi kertoo. Syvä yhteistyö ja yrityksen tunteminen helpottavat tekemään arjessa nopeitakin päätöksiä. 

“Mielestäni ammatillisen koulutuksen tärkein tavoite on opiskelijan näkökulmasta alalle työllistyminen ja se, että työnantaja saa täsmäkoulutettua työvoimaa.” Mervi sanoo ja jatkaa: “Kun opiskelijat tekevät useamman tutkinnonosan samassa yrityksessä, kokemus lisää heidän työllistymisvalmiuttaan. He ovat työnantajan näkökulmasta ulkopuolelta tulevia helpommin työllistettävissä. Työssäoppimisjakso on usein pitkä ja sen aikana työnantaja on jo tehnyt perehdytyksen.” 

“Tarjoilijoiden opettajana näen jatkuvuutta myös siinä, että Variasta valmistuneet tarjoilijat ovat suorittaneet opiskeluissaan osia työpaikkaohjaajakoulutuksista. Käytännön harjoittelua he ovat päässeet tekemään koulun Opetusravintolassa. Näin heillä on jo valmiiksi ohjausosaamista, joka on yksi meriitti matkalla palkkatyöhön.” 

Yhteistyö kantaa muuttuvassa ajassa

Työelämä ja alat kehittyvät ja muuttuvat ajan mukana. Vuosi 2020 toi mukanaan suuria muutoksia työelämään koronan seurauksena. Toimiva yhteistyö työnantajien ja koulutuksentarjoajien välillä on tässä tilanteessa entistäkin arvokkaampaa. Varian opettaja Mervi: ”Ammatillisessa oppilaitok-sessa on tärkeää ymmärtää alalla tapahtuvia muutoksia. Tällöin pystymme yhdessä työnantajien kanssa löytämään opiskelijoille työpaikkoja, joita ei ehkä aiemmin ollut olemassakaan.” 

  • Julkaistu: 13.01.2021

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube