Opettajapulaan keskittyvä hanke The future VET-teacher alkaa

The future VET-teacher -projektin tavoitteena on tarkastella ja keskustella opettajapulasta ammatillisessa koulutuksessa. Suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle, ammatillisessa koulutuksessa on kohdattu entistä vaikeampi tilanne opettajien rekrytoinnissa. Lisäksi opettajat siirtyvät muihin töihin, joka pahentaa opettajapulaa entisestään.

Hankkeen tavoitteena on selvittää taustasyitä opettajapulaan. Keskeisiä kysymyksiä ovat: Miksi opettajien rekrytointi on nykyään vaikeaa? Miksi uudet opettajat lopettavat opettajantyönsä? Mihin töihin opettajantyöstä lähdetään? Miksi opettajankoulutus ei enää houkuttele? Projektin keskeisenä tavoitteena onkin oppia toisilta ja saada tietoa muiden maiden tilanteesta.

Hankkeen aikana toteutetaan vertaisarviointikäyntejä projektin oppilaitoksiin, vertaillaan eri maiden hyviä käytäntöjä ja keskustellaan jokaisen maan ja oppilaitoksen ongelmakohdista. Projektiin osallistuvat oppilaitokset ovat Varian lisäksi Belgiasta, Iso-Britanniasta, Italiasta ja Latviasta, ja jokaisessa oppilaitoksessa toteutetaan yksi viiden päivän pituinen vierailukäynti. Varian osalta projekti keskittyy tekniikan aloihin, joissa opettajapula on selkeä haaste.

Projekti aloitettiin aktiivisesti joulukuun alussa ja ensimmäisenä toimintona projektissa toteutettiin koulutus projektin tavoitteista ja menetelmistä. Koulutuksessa tarkasteltiin esimerkiksi minkälaista taustamateriaalia tarvitsemme vertaisarviointiin ja miten muodostamme hyviä kysymyksiä, joiden avulla pääsemme tarkastelemaan yhteisiä haasteitamme. Koulutus toimi oikein loistavasti etänä, ja projektin koordinaattori Belgiasta käytti paljon vuorovaikutusta ja ryhmätyöskentelyä tukevia digitaalisia menetelmiä. Varmasti mielenkiintoisia tuloksia tulemme kuulemaan kahden vuoden aikana, jolloin projektia toteutetaan. Projektin rahoittaja on Erasmus+ KA2 (EU).

Lisätietoja:

https://www.sivistysvantaa.fi/varia/artikkelit/ajankohtaista/projektit/kansainvalisethankkeet/thefuturevet-teacher.html

https://www.facebook.com/thefuturevetteacher/

  • Julkaistu: 16.12.2020

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube