Työpaikkaohjaajakoulutus verkkototeutuksena

Hei Varian opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta!


Työpaikkaohjaajakoulutuksen 15 osp:n laajuiset paikallisesti tarjottavan valinnaisen tutkinnon osan ”Osaamista ohjaustyöhön -verkko-opinnot käynnistyivät viime vuoden lopulla. Koulutusta kohtaan on ollut ilahduttavasti kiinnostusta sekä työpaikoilta että Varian sisältä. Osa Varian opiskelijoista, opettajista ja muusta henkilökunnasta on jo lähtenyt verkko-opintoja suorittamaan!

Verkko-opinnot tarjoavat mainion mahdollisuuden oppia toimimaan ItsLearning -ympäristössä sekä syventämään tietämystä siitä, miten ohjata ja arvioida opiskelijan oppimista sekä tukea opiskelijan osaamisen karttumista. Opinnot haastavat myös tarkastelemaan omaa ohjaustyyliä sekä kehittymistä ohjaajana.

Opintojen tarkoituksena on vahvistaa ohjausosaamista ja antaa varmuutta toimia työelämässä erilaisissa ohjaustehtävissä, kuten työpaikkaohjaajana, perehdyttäjänä tai vaikka esimiehenä. Työpaikkaohjaajakoulutuksessa käsiteltävät asiat ovat hyödyllisiä ja arvostettuja taitoja työelämässä.

Opinnot sopivat mainiosti valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille, jos opiskelija EI OLE suorittanut mitään muuta paikallisesti tarjottavaa tutkinnon osaa. Opinnoista saa eväitä työelämään ja toimimiseen mahdollisesti koulutettuna työpaikkaohjaajana tulevassa työpaikassa.

Lisäksi verkko-opintojen sisältö tukee hyvin Varian strategiassa painotettuja asioita kuten tietämystä henkilökohtaistamisesta, koulutussopimuksesta ja oppisopimuksesta.

Kannustamme teitä kaikkia suorittamaan koulutuksen, ja näin takaamaan varialaisten laadukkaan ja yhtenäisen osaamisen työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.

Alla olevan linkin kautta pääset tarkemmin tutustumaan työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöön.
https://sivistysvantaa.fi/varia/artikkelit/tyoelamapalvelut/tyopaikkaohjaajakoulutus_1.html


Koulutusterveisin,

Satu Nikkilä
satu.nikkila@vantaa.fi
040 169 9359

  • Julkaistu: 23.03.2020

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube