Uutta koronainfoa opiskelijoille päivitetty 19.2.2021

Tietoa opiskelujärjestelyistä 1.3. alkaen

Hei Varian opiskelija ja opiskelijoiden huoltajat!

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on linjannut kokouksessaan 18.2.2021, että toisen asteen oppilaitoksissa palataan lähiopetukseen 1.3.2021 erityisjärjestelyin: Ammatillisessa koulutuksessa siirrytään 1.3.2021 alkaen opetusjärjestelyihin, jossa 1/3 toimipaikkojen opiskelijoista on kerrallaan lähiopetuksessa.

Variassa opetusjärjestelyt rakennetaan siten, että turvaohjeita ja suosituksia voidaan noudattaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien on käytettävä maskeja lähiopetustilanteissa. Opetusjärjestelyjä muutetaan tarvittaessa niin, että opiskelu ja opetus on kaikille turvallista esim. käyttämällä etäopetusta.

Varmistamme, että opiskelija saa tarvitsemansa opetuksen ja ohjauksen niin, että hän voi edetä opinnoissa HOKS:n ja siitä laaditun työjärjestyksen mukaan.  

Opetus toteutetaan niin, että opiskelijat vuorottelevat lähi- ja etäopetuksessa sekä työpaikoilla tai muussa oppimisympäristössä oppimassa esimiehen kanssa sovitulla tavalla. Näin varmistetaan, että korkeintaan 1/3 osa opiskelijoista on lähiopetuksessa samaan aikaan. Työjärjestyksen rakenne sovitaan tiimissä. Työpaikkojen kaltaisissa ympäristöissä (esim. oppilaitoksen työmaat, hiussalonki, asiakastyökohteet) tapahtuva oppiminen tapahtuu alan käytänteiden ja ohjeiden mukaan.  

Työpaikalla tai muualla oppilaitoksen ulkopuolella järjestettävää koulutusta jatketaan noudattaen työpaikan ohjeita, jos se on työpaikan puolesta mahdollista. Opiskelijat hankkivat itse maskit työpaikalle kulkemiseen. Mikäli työpaikalla on suuri riski saada koronatartunta, työpaikalla järjestettävää koulutusta tai näyttöjä jatketaan vasta, kun riskiä ei enää ole. Opetus ja näytöt järjestetään tällöin oppilaitoksessa.

Tarkempia ohjeita saat tarvittaessa ryhmäsi vastuuopettajalta.

terveisin

Varian rehtori Pekka Tauriainen------------------------------


Tiedote 19.2. : Toisen asteen koulutuksen opetusjärjestelyt 1.3. alkaen

in English

på svenska

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on linjannut kokouksessaan 18.2.2021, että toisen asteen oppilaitoksissa palataan lähiopetukseen 1.3.2021 alkaen seuraavasti.

Varia

Ammatillisessa koulutuksessa siirrytään 1.3.2021 alkaen opetusjärjestelyihin, jossa 1/3 toimipaikkojen opiskelijoista on kerrallaan lähiopetuksessa. Lähiopetus toteutetaan terveysturvallisuusohjeiden mukaisesti. Etä- ja lähiopetuksen vuorottelussa noudatetaan toimipaikan yhdessä sopimaa työjärjestystä ja rakennetta. Ammattiopisto Varian rehtori tiedottaa tarkemmista opetusjärjestelyistä.

Lukiot: Korkeintaan puolet lukion opiskelijoista on vuorollaan lähiopetuksessa 1.3. alkaen. Ryhmäkokoja säädellään ja terveysturvallisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä noudatetaan lähiopiskelussa täysimääräisesti. Yksittäiselle opiskelijalle ei tule pitkiä etäopintojaksoja. Kaikki yo-kirjoituksiin osallistuvat opiskelijat siirtyvät etäopetukseen 1.3. 2021 alkaen yo-kirjoitusten turvaamiseksi.

Turvallisen lähiopetuksen järjestämistä 2. asteella ohjaavat mm. seuraavat periaatteet:

• Yleisten hygieniaohjeiden noudattaminen

• Kasvomaskin käytön suosittaminen

• Ruokailun porrastaminen huomioiden turvavälit ja yleiset hygieniaohjeet

• Kaikkien oppilaitosten tilojen hyödyntäminen, jolloin turvaväleistä voidaan paremmin huolehtia.

• Rehtorin ohjeistuksen mukaisesti välituntien sekä kouluun saapumisen ja sieltä lähtemisen porrastaminen.

Vantaan kaupungin häiriötilannejohtoryhmä päätti 24.11.2020, että kasvomaskien jakelua laajennetaan toisen asteen oppilaitoksiin. Jos toisen asteen opiskelijalla ei ole varaa hankkia kasvomaskeja tai kasvomaski on unohtunut kotiin, voi opiskelija noutaa kasvomaskin oppilaitoksen osoittamasta pisteestä. Pääsääntö on edelleen, että opiskelija hankkii itse maskinsa.

Edellytän, että toisen asteen oppilaitosten henkilökunta käyttää kasvomaskia opetustilanteissa, välitunneilla, kokouksissa ja muissa tapaamisissa, jos heillä ei ole terveydellistä syytä olla käyttämättä kasvomaskia. Toivon lämpimästi, että kaikki opiskelijat käyttävät kasvomaskia.

Toisen asteen koulutuksen palvelualueen johtaja,

Ari Ranki

--------------------------------

Tiedote 5.2.2021

Toisen asteen koulutuksessa jatketaan etäopetuksessa 28.2. saakka

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on linjannut kokouksessaan 4.2.2021, että etäopetusta jatketaan ammatillisessa koulutuksessa nykyisellä toimintamallilla ainakin 28.2.2021 asti.

Opetusjärjestelyjen aikana varmistetaan opiskelijoiden mahdollisuudet tutkinnon osien ja tutkintojen suorittamiseen eri oppimisympäristöissä tarpeen mukaan (verkko-opetuksessa, oppilaitoksessa ja työpaikalla).Toisen asteen paluuta lähiopetukseen tarkastellaan seuraavan kerran ennen talvilomaa.


Toisen asteen koulutuksen palvelualueen johtaja,
Ari Ranki

Read this bulletin in English here

---------------------

Tiedote 28.1.2021:

Etäopetus jatkuu Variassa

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on linjannut kokouksessaan 27.1.2021, että etäopetusta jatketaan ammatillisessa koulutuksessa 28.2.2021 asti. Opetusjärjestelyjen aikana varmistetaan opiskelijoiden mahdollisuudet tutkinnon osien ja tutkintojen suorittamiseen eri oppimisympäristöissä tarpeen mukaan (verkko-opetuksessa, oppilaitoksessa ja työpaikalla).

Välttämättömän lähiopetuksen tarpeet turvataan. Lähiopetusta tarjotaan muun muassa erityisopetuksessa oleville sekä yksilöllistä tukea eri syistä tarvitseville opiskelijoille.

Näiden linjausten mukaisesti jatkamme ammattiopisto Variassa opiskelua ja opetus- sekä tukipalvelujen järjestelyä samaan tapaan kuin nyt tammikuussa.

Etäopetuksen jatkoa arvioidaan koordinaatioryhmässä ensi viikon aikana.

ammattiopisto Varian rehtori

Pekka Tauriainen

------------------------

PÄIVITETTY 5.1.2021

Koronainfoa Varian opiskelijoille, päivitetty 4.1.2021

Hei Varian opiskelija!

Olemme päivittäneet opetuksen ja tukipalvelujen ohjeita. Nämä tulevat käyttöön 4.1.2021. Ohjeita tarkennetaan/muutetaan, jos kaupungin tai valtiovallan linjaukset 10.1.2021 jälkeiseksi ajaksi poikkeavat tästä.

Opintojen etenemisen kannalta välttämätön lähiopetus toteutetaan työpaikalla tapahtuvana oppimisena tai koululla max. 9 hengen ryhmissä. Teoriaopetus toteutetaan pääasiassa etänä liveopetuksena työjärjestyksen mukaan verkon kautta.

Kysy ryhmäsi opettajalta, ellet tiedä, pitääkö sinun olla koululla vai etäopetuksessa.

Vahva suositus opiskelijoille on edelleen, että kaikki käyttävät maskia koko ajan oppilaitoksen tiloissa ollessaan. Opiskelijat, joilla ei ole omaa maskia mukana, voivat pyytää sen henkilökunnalta.

Ulkomailta tulevan opiskelijan on itse huolehdittava mahdollisesta testauksesta Suomeen saapuessa ja ilmoitettava karanteenista vastuuopettajalle. SAIRAANA JA KARANTEENISSA OLEVA EI SAA TULLA OPPILAITOKSEN TILOIHIN! Opiskelijoiden on itse ilmoitettava myös, jos he kuuluvat riskiryhmään (tarvitaan perussairautta hoitavan lääkärin todistus).

Yleisiä hygieniaohjeita on noudatettava edelleen! Ryhmän sisällä pidetään 1-2 metrin turvaväli muihin opiskelijoihin ja henkilökuntaan. Turvavälit on huomioitava myös tauoilla. Ryhmien välisiä kontakteja vältetään. Fyysistä kontaktia tai läheisyyttä edellyttävään opetus- tai näyttötilanteeseen osallistuminen on opiskelijalle vapaaehtoista.

Lähiopetuksessa olevien opiskelijoiden ruokailu järjestetään porrastetusti ja ryhmittäin siten, että eri ryhmien opiskelijat eivät ota ruokaa linjastosta samaan aikaan. Ryhmät ruokailevat omissa pöydissään turvaetäisyydet huomioiden. Etäopetuksessa oleville opiskelijoille ei järjestetä ruokailua eikä jaeta ruokakasseja.

Työpaikalla järjestettävää koulutusta jatketaan noudattaen työpaikan ohjeita, mikäli se on työpaikan puolesta mahdollista. Opiskelijat hankkivat itse maskit työpaikalle kulkemiseen. Jos työpaikalla on suuri riski saada koronatartunta, työpaikalla järjestettävää koulutusta tai näyttöjä jatketaan vasta, kun riskiä ei enää ole. 

Kaikki ulkomaan opintojaksot on edelleen peruttu toistaiseksi. Myöskään opintoretkiä ei toistaiseksi järjestetä.

Saat tarkemmat ohjeet opiskeluun ja alakohtaiseen turvallisuuteen liittyen vastuuopettajaltasi ja alan opettajalta. Lisätietoja ja ohjeistusta koronavirukseen liittyen:

• Vantaan kaupungin koronainfo: https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/paivystys/koronavirus

• Terveyden ja hyvinvoinninlaitos: https://thl.fi/fi/

• Ulkoministeriö: matkustusohjeet: www.um.fi

Huolehditaan näin kaikki yhdessä omasta ja muiden opiskelijoiden sekä henkilökunnan terveydestä!

terveisin

rehtori Pekka Tauriainen

------------------------

PÄIVITETTY 11.12.2020 KLO 14

Vantaan kaupunki/lukiot ja Varia

TIEDOTE 11.12.2020 OPISKELIJOILLE, HUOLTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE ETÄOPETUKSEN JATKUMISEEN LIITTYEN

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on linjannut kokouksessaan 10.12.2020, että toisen asteen koulutus jatkaa etäopetuksessa 08.01.2021 saakka. Lähiopetukseen palataan tämänhetkisen tiedon mukaan maanantaina 11.01.2021. Lisätietoa: TIEDOTE 11.12.2020 OPISKELIJOILLE, HUOLTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE ETÄOPETUKSEN JATKUMISEEN LIITTYEN

------------------------

PÄIVITETTY 08.12.2020 KLO 13

Tietoa opiskeluterveydenhuollon palveluista

Koronavirustilanteesta johtuen opiskeluterveydenhuollon palveluita keskitetään ja samalla asiakkaille lisätään etäasiointimahdollisuuksia. Lisätietoa: Opiskeluterveydenhuolto - student health care - studerandehälsovården 1.12.-31.12.2020

------------------------

Vantaan kaupunki/Varia

PÄIVITETTY 27.11.2020 KLO 16:25

TIEDOTE OPISKELIJOILLE JA HUOLTAJILLE ETÄOPETUKSEEN SIIRTYMISESTÄ 30.11.2020 ALKAEN

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on todennut tänään 27.11.2020, että muun muassa Vantaalla, Helsingissä ja Espoossa olemme koronan leviämisvaiheessa. Koordinaatioryhmä linjasi, että pääkaupunkiseudun toisen asteen koulutus siirtyy etäopetukseen. Etäopetus jatkuu 31.12.2020 saakka, jollei uusia ohjeita tule.

Vantaan ammattiopisto Varia siirtyy etäopetukseen maanantaista 30.11.2020 alkaen. Etäopetus toteutetaan pääsääntöisesti aiemmin suunnitellun työjärjestyksen mukaisesti. Työpaikalla tai muualla oppilaitoksen ulkopuolella järjestettävää koulutusta jatketaan, jos se on työpaikan puolesta mahdollista. Niiden opiskelijoiden kanssa opetusjärjestely on sovittu/sovitaan erikseen, joiden lähiopetus jatkuu. Olkaa yhteydessä omaan opettajaanne ellette tiedä miten opiskelu jatkuu maanantaina.

Opiskelijoille ei ole tarjolla ateriaa oppilaitoksissa niinä työpäivinä, kun opiskelu toteutetaan etänä. Opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää läsnäoloa oppilaitoksessa (laki ammatillisesta koulutuksesta 11.8.2017/531, § 100, lukiolaki 10.8.2018, § 35). Opiskelijan ollessa läsnä oppilaitoksessa tarjotaan joko lämmin ruoka tai opiskelija voi noutaa eväspaketin oppilaitoksen erikseen ohjeistamasta paikasta.

Kevätlukukausi pyritään aloittamaan lähiopetuksessa. Asiasta tiedotetaan 31.12. mennessä.

Toivotan kaikille voimia ja jaksamista opiskeluun etänä!

Varian rehtori Pekka Tauriainen

------------------------

PÄIVITETTY 25.11.2020 KLO 10

Hei opiskelijat!

Pääkaupunkiseudulle on tulossa jälleen uusia koronarajoituksia, koska viime viikolla tehdyt rajoitukset eivät ole katsottu olevan riittäviä.

Yhtenä rajoitustoimenpiteenä on etäopetukseen siirtyminen viime viikon linjausta laajemmin. Alamme valmistella sitä kevään toimintamallin pohjalta.

Etäopetus aloitetaan tämän hetken tiedon mukaan ensi maanantaina eli 30.11. ja se kestää vuoden loppuun. Samalla opetuksen tukipalvelut ja opiskelijahallinto siirtyvät aiempaa enemmän etätyöhön.

Tämä viikko toimitaan nykyisillä ohjeilla. Vielä emme tiedä ihan tarkkaan, koskeeko etäopetukseen siirtyminen kaikkia opiskelijoita vai onko siihen tulossa poikkeuksia. Saatte opettajiltanne tarkemmat ohjeet ensi viikon osalta ennen maanantaita.

Voimia opiskeluun epätoivotusta muutoksesta huolimatta!

t. rehtori Pekka

------------------------

PÄIVITETTY 24.11.2020 KLO 15

Vantaan kaupunki/lukiot ja Varia

TIEDOTE OPISKELIJOILLE, HUOLTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE ETÄOPETUKSEEN LIITTYEN

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja Helsingin kaupunki järjestivät tiedotustilaisuuden tiistaina 24.11. klo 10.30. Siinä kerrottiin, että to 26.11. kokoontuvassa pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmässä todennäköisesti päätetään esittää 2. asteen oppilaitosten siirtymistä kokonaan etäopetukseen.

Asiasta tiedotetaan lisää torstaina pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän kokouksen jälkeen.

Toisen asteen koulutuksen palvelualueen johtaja,

Ari Ranki

------------------------

PÄIVITETTY 24.11.2020 KLO 12

Hei Varian opiskelija!

Valtioneuvosto on antanut uusia suosituksia koskien mm. maskien käyttöä ja etätyön tekemistä. Nämä suositukset vaikuttavat myös Varian opetuksen järjestämiseen.

Lähiopetuksessa ovat ensisijaisesti opintojen alkuvaiheessa olevat opiskelijat, osatutkintoa suorittavat opiskelijat sekä Valman opiskelijat. Kysy ryhmäsi opettajalta, ellet tiedä, pitääkö sinun olla koululla vai etäopetuksessa.

Vahva suositus opiskelijoille on, että kaikki käyttävät maskia koko ajan oppilaitoksen tiloissa ollessaan. Opiskelijat, joilla ei ole omaa maskia mukana, voivat pyytää sen henkilökunnalta.

Yleisiä hygieniaohjeita on noudatettava! Ryhmän sisällä pidetään 1–2 metrin turvaväli muihin opiskelijoihin ja henkilökuntaan. Turvavälit on huomioitava myös tauoilla. Ryhmien välisiä kontakteja vältetään.

Jos lähiopetuksessa tai näyttötilanteessa ei ole mahdollista noudattaa 1–2 metrin turvaväliä, hygieniaohjeita tulee noudattaa erityisen tarkasti. Opiskelijoille jaetaan tarvittaessa tilanteeseen soveltuvat suojaimet.

Fyysistä kontaktia tai läheisyyttä edellyttävään opetus- tai näyttötilanteeseen osallistuminen on opiskelijalle vapaaehtoista. Tarvittaessa opetus- tai arviointitilanne siirretään myöhempään ajankohtaan.

Lähiopetuksessa olevien opiskelijoiden ruokailu järjestetään porrastetusti ja ryhmittäin siten, että eri ryhmien opiskelijat eivät ota ruokaa linjastosta samaan aikaan, vaan ryhmä kerrallaan. Ryhmän jälkeen ottimet vaihdetaan. Ryhmät ruokailevat omissa pöydissään turvaetäisyydet huomioiden. Etäopetuksessa oleville opiskelijoille ei järjestetä ruokailua.

Opiskelijoiden on itse ilmoitettava, jos he kuuluvat riskiryhmään (tarvitaan perussairautta hoitavan lääkärin todistus). Tässä tapauksessa heille järjestetään tarvittaessa etäopetusta.

Työpaikalla järjestettävää koulutusta jatketaan noudattaen työpaikan ohjeita, jos se on työpaikan puolesta mahdollista. Opiskelijat hankkivat itse maskit työpaikalle kulkemiseen. Mikäli työpaikalla on suuririski saada koronatartunta, työpaikalla järjestettävää koulutusta tai näyttöjä jatketaan vasta, kun riskiä ei enää ole. Opetus ja näytöt järjestetään tällöin oppilaitoksessa.

Kaikki ulkomaan opintojaksot perutaan toistaiseksi. Myöskään opintoretkiä ei toistaiseksi järjestetä.

SAIRAANA EI SAA TULLA OPISKELEMAAN! Jos sinulla on aamulla flunssaoireita, on jäätävä kotiin ja otettava yhteyttä oman kunnan terveyskeskukseen mahdolliseen koronatestaukseen pääsemiseksi. Flunssassa kouluun tuleva opiskelija lähetetään kotiin ja hänen kanssaan sovitaan korvaavista opiskelutavoista. Jos oireet katoavat ennen testituloksen saamista ja sinulla on yksi oireeton päivä, voi opiskelija osallistua lähiopetukseen. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee olla uudelleen yhteydessä oman kunnan terveyskeskukseen ja välttää kontaktia muihin.

Saat tarkemmat ohjeet opiskeluun ja alakohtaiseen turvallisuuteen liittyen vastuuopettajaltasi ja alan opettajalta. Lisätietoja ja ohjeistusta koronavirukseen liittyen:

Huolehditaan näin yhdessä omasta ja muiden opiskelijoiden sekä henkilökunnan terveydestä!

  • Julkaistu: 25.11.2020
  • Päivitetty: 19.02.2021

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube