Varian yrittäjyyskasvatustoiminnan ajankohtaistiedote 30.6.2021

Tässä tiedotteessa kerrotaan Variassa syksyllä 2021 järjestettävistä yrittäjyyskasvatustapahtumista ja -opinnoista sekä opiskelijoiden mahdollisuuksista kokeilla yrittäjyyttä erilaisten yrittäjyyspolkujen kautta.

TULEVIA TAPAHTUMIA

YRITTÄJÄN PÄIVÄN WEBINAARI – Yrittäjäksi Amiksesta 9.9.2021 klo 9.00 – 11.30

Yrittäjän päivän webinaari on suunnattu Varian opiskelijoille ja henkilöstölle sekä Varian yrittäjyyskasvatustoiminnan yhteistyökumppaneille. Webinaarin avaa yrittäjä, Diili-voittaja Sointu Borg Viphost Finland Oy:stä puheenvuorollaan Raivaa oma polkusi. Webinaarin aikana kuullaan Variasta valmistuneen nuoren yrittäjän Samuli Markkasen yrittäjätarina sekä Varian opiskelijoiden kokemuksia yrittäjyysopinnoista ja yrittäjyyspoluilla toimimisesta. Webinaarin lopussa kerromme Varian tulevista yrittäjyyskasvatustapahtumista ja -opinnoista. Lue lisää webinaarista täältä. Ilmoittaudu viimeistään 31.8.2021 oheisen linkin kautta: https://bit.ly/3dkcZZX.

OMA YRITYS -TEEMAPÄIVÄT JA MUUT TAPAHTUMAT

YritysVantaan järjestämät Oma yritys -teemapäivät ja muut tapahtumat on suunnattu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille. Myös opiskelijat ja opettajat voivat osallistua tilaisuuksiin. Tilaisuudet toteutetaan webinaareina tai Yrityspalvelukeskus Leijassa os. Elannontie 3, Vantaa. Lisätietoa ja ilmoittautumiset https://yritysvantaa.fi/tapahtumat-ja-ajankohtaiset.

YRITTÄJYYSOPINNOT

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN YTO-OPINNOT

Ammatillisten perustutkintojen pakollisiin yhteisten tutkinnon osien (YTO) opintoihin sisältyvän Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 osp) -opinnot voi suorittaa monin eri tavoin, sekä lähi- että verkko-opintoina. Opinnot voi suorittaa myös ottamalla osaa Circula Kiertotalous – ja yrittäjyyspeliin tai osallistumalla Minicamp-leirille.

Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspelissä opitaan kiertotaloutta ja yrittäjyyttä pelillisesti. Pelin lähtökohtia ovat pelaajien taidot ja vahvuudet. Pelissä opiskelijat jaetaan 3 - 5 hengen ryhmiin, joissa ideoidaan kiertotalouteen liittyvää yritystoimintaa. Pelillinen lähestymistapa toimii monenlaisille oppijoille, koska tavoitteet ja ohjaaminen sovitetaan pelaajien mukaan. Pelinjohtaja tukee ryhmän yhteistyötä ja oppimista. Peli herättää myös ajatuksia kestävän kehityksen opintoihin. Yhteen peliin kuluu aikaa 2 - 4 tuntia. Kysy lisää oman opiskelupisteesi yrittäjyysvastaavalta!

Minicamp on yhden päivän, 8 - 10 tunnin, mittainen syväsukellus yrittäjyyden maailmaan. Leirin aikana opiskelijat kehittävät tiimeissä liikeidean hyödyntäen ajankohtaisia liiketoiminnan kehittämisen työkaluja. Päivän päätteeksi tiimit esittelevät liikeideansa muille tiimeille ja parhaat liikeideat palkitaan. Kysy lisää Minicamp-leireistä oman opiskelupisteesi yrittäjyysvastaavalta!

Opiskelija, joka on kiinnostunut esimerkiksi Minicamp-leirillä syntyneen yritysidean jatkokehittämisestä tai työskentelee Varian Osuuskunta Vasaarin, 4H- tai NY-yrityksen kautta, voi myöhemmin syksyllä suorittaa ammatillisten perustutkintojen valinnaisiin YTO-opintoihin sisältyvät Yritysideasta liikeideaan (3 osp)- tai Yrittäjän polulla (3 osp) -opinnot. Opinnot sisältävät ItsLearning-verkkoympäristössä työstettäviä tehtäviä, joiden avulla osaamista on helppo kartuttaa ja osoittaa. Käytännönläheisiin tehtäviin kuuluu yrittäjän normaaleja tehtäviä kuten markkinointia, hinnoittelua, tarjousten tekemistä ja laskutusta. ItsLearning-verkkoympäristöstä löytyy myös ohjeet kevyen liiketoimintasuunnitelman tekemiseen sekä ohjeet ja tarvittavat lomakkeet Osuuskunta Vasaarin ja NY-yrityksen kautta toimimiseen.

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN VALINNAISET YRITTÄJYYS- TUTKINNON OSAT

Yrityksessä toimiminen (15 osp) -tutkinnon osa on toiminnallinen tapa oppia ja arvioida yritystoimintaa. Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan toimimalla omassa yrityksessään tai koulutussopimus- tai oppisopimuspaikassa. Vaihtoehtoisesti hän voi myös toimia jonkun muun yrityksen varjostajana. Yksi hyvä tapa saavuttaa tutkinnon osassa vaadittava osaaminen on harjoitella yritystoimintaa käytännössä perustamalla NY-yritys, 4H-yritys tai liittymällä Osuuskunta Vasaariin. Tutkinnon osa suoritetaan Its Learning-oppimisympäristön kautta. Opiskelua tuetaan verkko-opetuksella ja ohjauksella. Lue lisää Opinnot-sivulta.

Yritystoiminnan suunnittelu (15 osp) -tutkinnon osa käynnistyy opiskelijan omien vahvuuksien ja osaamisen arvioinnilla. Tämän jälkeen opiskelija etsii ja ideoi mahdollisia liiketoimintamahdollisuuksia. Työn pohjalta hän kehittää yritykselleen liikeidean ja työstää sille liiketoimintasuunnitelman laskelmineen. Tutkinnon osa suoritetaan ItsLearning-oppimisympäristön kautta. Opiskelua tuetaan verkko-opetuksella ja ohjauksella. Tutkinnon osan suoritus sopii erinomaisesti opiskelijoille, jotka tavoittelevat oman yrityksen perustamista. Lue lisää Opinnot-sivulta.

OPISKELIJAYRITTÄJYYS

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa opiskelijat perustavat oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen. NY-yritys on harjoitusyritys, joten osallistujat säilyttävät opiskelijastatuksensa. NY-yritys perustetaan lukukauden, lukuvuoden tai kalenterivuoden ajaksi. Jokaiselle yritykselle etsitään ulkopuolinen neuvonantaja työelämästä. Yrityksestä ei makseta palkkaa, mutta voitto jaetaan lopuksi osallistujien kesken. Voitosta maksetaan tuloveroa. Alle 25-vuotiailla on mahdollisuus osallistua NY Vuosi yrittäjänä -kilpailuihin. Lue lisää NY vuosi yrittäjänä -ohjelma -sivulta.

4H-yritys on 13-28-vuotiaille nuorille tarkoitettu pienimuotoisen yrittäjyyden toimintamalli. 4H-yrityksissä opiskelijat valmistavat omia tuotteitaan ja myyvät niitä tai palveluitaan kuluttajille ja yrityksille ym. He voivat myös saada työmahdollisuuksia 4H-yhdistyksen kautta. Jokainen 4H-yrittäjä saa maksuttoman yrittäjäkurssin ja oman yritysohjaajan. Yrityksen liikevaihto voi olla 50 - 7.000 €. Kaikki tulo tulee yrittäjille itselleen ja siitä maksetaan tuloveroa. Lue lisää 4H-yrittäjyys-sivulta.

Osuuskunta Vasaari tarjoaa Varian opiskelijoille uudenlaisen oppimisympäristön hankkia yrittäjyysosaamista sekä mahdollisuuden opiskella oman alan opintoja työvaltaisesti. Osuuskunnassa opiskelija opiskelee yrittäjyyttä tekemällä asiakastöitä ja opettelemalla mm. markkinointia, hinnoittelua ja laskutusta. Osuuskunnassa opiskelijan on myös mahdollista testata oman liikeideansa toimivuutta ja verkostoitua, ja näin edistää omaa työllistymistään opintojen jälkeen. Lue lisää Osuuskunta Vasaari-sivulta.

Tervetuloa mukaan Varian yrittäjyyskasvatustoimintaan!

Varian yrittäjyyskasvatustyöryhmä

Yrittäjyysvastaavat:

AVIAPOLIS

Ilkka Huovinen, ilkka.huovinen@eduvantaa.fi, p. 050 314 5066

Kauko Ratilainen, kauko.ratilainen@eduvantaa.fi, p. 050 314 6312

HIEKKAHARJU

Suvi Höglund, suvi.hoglund@eduvantaa.fi, p. 050 314 5106

Päivi Koskela, paivi.koskela@eduvantaa.fi, p. 043 827 1282

Harriet Svärd, harriet.svard@eduvantaa.fi, p. 043 824 9243

KOIVUKYLÄ

Pirjo Vartiainen, pirjo.vartiainen@vantaa.fi, p. 040 834 8199

MYYRMÄKI

Jarno Kupiainen, jarno.kupiainen@eduvantaa.fi, p. 050 303 8782

OSUUSKUNTA VASAARI

Päivi Koskela, paivi.koskela@eduvantaa.fi, p. 043 8271 282

Yrittäjyyskasvatuksen koordinointi:

Helena Koivisto, helena.koivisto@vantaa.fi, p. 043 825 7502

yrittäjyyspolku

  • Julkaistu: 30.06.2021

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube