Varia panostaa opiskelijoiden tukemiseen

Variassa kiinnitetään seuraavina vuosina erityistä huomiota opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opintojen tukemiseen. Koko henkilöstö kehittää yhteistä toimintamallia opiskelijoiden tukemiseen ja varhaiseen ongelmiin puuttumiseen. Varian henkilöstö saa lisää työkaluja ja osaamista työhönsä koulutuskokonaisuuden kautta, joka alkaa syksyllä 2019. Vantaalla kehitetään myös uudenlaista mallia, jossa erityisnuorisotyöntekijät ovat opiskelijoiden tukena arjessa. Lisäksi Variassa tullaan järjestämään monenlaista opiskelijoiden kanssa yhdessä suunniteltua vapaa-ajantoimintaa.

Kehittämistyön mahdollistavat Variassa käynnistynyt Keskeyttämisestä kohtaamiseen -ESR-hanke sekä Vantaan oma myönteisen erityiskohtelun rahoitus.

Tehdään yhdessä kaikille hyvä Varia!

Variassa kehitetään uudenlaista toimintamallia, jonka avulla pystytään entistä paremmin tunnistamaan opiskelijoiden tuen tarpeet jo varhaisessa vaiheessa ja tarvittaessa ohjaamaan tukea tarvitseva opiskelija esimerkiksi opiskeluhuollon palveluiden pariin.

- Tarkoituksena on tukea erityisesti niitä opiskelijoita, joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Samalla kuitenkin halutaan kehittää oppilaitoksen toimintatapoja tukemaan kaikkien opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen läpäisyä. Tavoitteena on mahdollisimman kannustava ja turvallinen oppimisympäristö, kuvailee Keskeyttämisestä kohtaamiseen -hankkeen projektiasiantuntija Satu Heinonen.

Avainsana opiskelijoiden tukemisessa on koko henkilöstön yhteistyö. Erityisesti opettajien ja opiskeluhuollon yhteistyötä pyritään vahvistamaan entisestään. Henkilöstölle tarjotaan myös koulutuksen kautta lisää työkaluja esimerkiksi opiskelun tukemiseen, hankalissa tilanteissa toimimiseen ja opiskelijoiden kohtaamiseen.

Varian ja perusopetuksen jo entuudestaan tiivistä yhteistyötä vahvistetaan entisestään. -On huomattu, että osa opiskelijoista on hakeutunut alalle, joka ei tunnukaan itselle sopivalta tai kiinnostavalta, Heinonen toteaa. - Pyrimme yhdessä kokeilemaan ja kehittämään uusia tapoja, joilla perusopetuksen oppilaat, opot ja opettajat pääsevät tutustumaan Varian aloihin ja saavat ymmärrystä ja kokemusta siitä millaista ammatillisessa koulutuksessa opiskelu on.

Nuorisotyöntekijät tukena arjessa

Varian eri aloilla työskentelee kahdeksan erityisnuorisotyöntekijää. Heillä on oma tärkeä tehtävänsä oppilaitoksen ja koulun yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.- Yhteisöllisyyttä lisätään nuorisotyön keinoin ja yksi tärkeimmistä tehtävistä erityisnuorisotyössä onkin oppilaitoksen tiloihin jalkautuminen ja opiskelijoihin tutustuminen sekä yksilöllisen tuen tarjoaminen, kertoo projektiesimies Anna Holopainen.

Erityisnuorisotyöntekijä voi olla mukana opetuksessa ja muussa ryhmän toiminnassa ja järjestämässä esimerkiksi opiskeluhuollon kanssa hyvinvointiin liittyviä tapahtumia. Erityisnuorisotyöntekijä tekee tiivistä yhteistyötä kuraattoreiden, psykologien, terveydenhoitajien, opinto-ohjaajien ja opettajien kanssa. Yhteistyö erityisnuorisotyöntekijän kanssa perustuu vapaaehtoisuuteen eikä velvoita opiskelijaa. Yhteistyötä voidaan tehdä myös alaikäisten opiskelijoiden huoltajien kanssa. Erityisnuorisotyöntekijä Joni Tuominen toivoo, että voi yhdessä koko muun koulun henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa olla ylläpitämässä turvallista opiskeluyhteisöä, johon opiskelijan on kiva tulla. -Ajattelen, että jokainen opiskelija ansaitsee tulla kohdatuksi omana itsenään kaikkien ilojen, onnistumisten, surujen ja haasteidenkin kanssa.

Erityisnuorisotyöntekijöiden työssä keskeistä on matalakynnyksisyys ja helposti lähestyttävyys. -Meihin voi ottaa yhteyttä asiasta kuin asiasta ja yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa muun koulun henkilökunnan kanssa etsimme tilanteille ratkaisun, kertoo erityisnuorisotyöntekijä Maija Mahon. -Nuorten kanssa työskentelyssä minulle tärkeintä on aito läsnäolo - kuuntelen ja olen aidosti kiinnostunut nuorten asioista sekä pyrin löytämään aikaa jokaiselle nuorelle, joka apuani kaipaa.

Lisätietoa hankkeista

Keskeyttämisestä kohtaamiseen -hanke toimii Vantaan ammattiopisto Variassa 1.3.2019-31.12.2021. Hankkeen tavoitteena on vähentää opintojen keskeyttämistä ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa. Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) rahoittaa hanketta.

Lisätietoja hankkeen nettisivuilta.

Vantaan kaupungin Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman tarkoitus on edistää Vantaan asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvinvointiin kohdentamalla resursseja ja tukitoimia sinne, missä tuen tarve on tavallista suurempi. Lisätietoja Vantaan sivuilta.

  • Julkaistu: 05.09.2019

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube