Opiskeluhuolto ja opiskelijan tukipalvelut

‍OPISKELUHUOLTO JA OPISKELIJAN TUKIPALVELUT

Tällä sivustolla löydät eriteltyinä

yhteystiedot toimipisteittäin. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@vantaa.fi ja erityisopettajilla etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi


Terveydenhoitajat

Terveydenhoitaja tekee kaikille 1. ja 2. vuosikurssin nuorisokoulutuksen opiskelijoille terveystarkastuksen. Kaikille Variassa opiskeleville kutsuntaikäisille tehdään toimipisteissä alkuterveystarkastus keväisin.

Terveydenhoitajan perustehtävä on edistää opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia. Sairaanhoitoon liittyvät asiat hoidetaan pääsääntöisesti terveysasemalla. Terveydenhoitajat toimivat opiskelijahyvinvointiryhmissä ja pyrkivät näin tukemaan opiskelijoita yhteistyössä opettajien ja opiskelijahyvinvointiryhmään kuuluvien ammattihenkilöiden kanssa.

Terveydenhoitajat toimipisteittäin:
AVIAPOLIS HIEKKAHARJU KOIVUKYLÄ MYYRMÄKI
Annu Risulainen
050 312 2003
Mervi Torkkeli
050 312 1950
Nina Lillsjö
050 312 1583
Heidi Nyman
050 312 1690
Heidi Nyman
050 312 1690
Katriina Vainio
040 830 8455
Anu Turula
050 302 5459

‍Äkilliset sairaustapaukset

Äkillisissä sairaustapauksissa opiskelijat voivat hakeutua oppilaitoksen alueella sijaitsevalle terveysasemalle tai Peijaksen sairaalan terveyskeskuspäivystykseen. Terveyspalvelujen neuvontanumero on 09 8391 0023.

Erityisopettajat

Jokaisella opiskelualalla on erityisopetuksen vastuuopettaja. Mikäli opinnoissa tulee vastaan vaikeuksia, opinnot eivät etene tai on vaikeaa löytää opiskelumotivaatiota, on opiskeluun mahdollista saada erityisopettajan tukea. Erityisopettaja suunnittelee opiskelijalle soveltuvat tukemisen keinot yhteistyössä muiden opettajien kanssa. Tarpeiden mukaan erityisopettaja tulee avustamaan oppitunnille, opettaa pienryhmissä tai antaa henkilökohtaista tukea yksittäiselle opiskelijalle.

Erityisopettajat toimipisteittäin ja aloittain:
AVIAPOLIS HIEKKAHARJU KOIVUKYLÄ MYYRMÄKI
Liisa Korhonen
050 312 1884
Kati Grommi
050 302 5489
Brita Penttala
050 302 5855
Marika Okkonen-Volk
050 312 1887
Marianne Mustalehto
050 312 1886
Mirjami Rossi-Mäenpää
050 314 6368

Kuraattorit

Kuraattori auttaa monenlaisissa opiskeluun vaikuttavissa asioissa. Kuraattorilta saa apua esimerkiksi asumiseen tai raha-asioihin liittyvissä vaikeuksissa, koulukiusaamiseen, kotioloihin tai päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa tai jos on vaikeaa löytää motivaatiota opiskeluun. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia.

Kuraattorit toimipisteittäin ja aloittain:
AVIAPOLIS HIEKKAHARJU KOIVUKYLÄ MYYRMÄKI
Mervi Tulppo
040 832 5944
Sofia Joenpelto
040 568 9852
Helena Kuronen
043 825 1909
Tiia Strömberg
040 779 6249
Minna Klutas
040 822 4747

Psykologit

Varian psykologit tarjoavat keskustelutukea ja hoitoon ohjausta esimerkiksi vaikeissa elämäntilanteissa ja mielen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Voit tarvittaessa varata ajan psykologille, joita työskentelee jokaisessa Varian toimipisteessä. Käynnit ovat maksuttomia ja keskustelut luottamuksellisia. Toisen asteen psykologien esimies on Anne Lakkavaara (anne.lakkavaara@vantaa.fi), 043 8267 545.

Psykologit toimipisteittäin ja aloittain
AVIAPOLIS HIEKKAHARJU KOIVUKYLÄ MYYRMÄKI
Johanna Saariluoma
043 825 9707
Susanna Homanen
050 312 1888
Sonja Pollari
050 312 4480
Piia Laaksonen
050 303 6014
Susanne Palmu
040 482 4919

Mielenterveys- ja päihdehoitajat (MIEPÄ-hoitajat)

MIEPÄ-hoitajat ovat mielenterveys- ja päihdetyötä tekeviä sairaanhoitajia, joiden tehtävänä on opiskelijan psyykkisen terveyden, toiminta -ja opiskelukyvyn sekä elämänhallinnan tukeminen.

Vastaanotolle ei tarvita lähetettä, eikä opiskelijalla tarvitse olla diagnosoitua tai todettua mielenterveys- tai päihdeongelmaa. Puoleemme voi kääntyä, mikäli opiskelija tuntee avun tai keskustelun tarvetta tai on herännyt huoli psyykkisestä voinnista ja/tai päihteiden käytöstä.

AVIAPOLIS HIEKKAHARJU KOIVUKYLÄ MYYRMÄKI
Anna Nordbäck-Wasiljeff
040 719 6146
Anna Nordbäck-Wasiljeff
040 719 6146
Susanna Poutiainen
040 770 5521
Susanna Poutiainen
040 770 5521

Oppilaitosdiakonit


Aviapolis ja Hiekkaharju

: Lauri Wirtanen, 050 553 1910, lauri-pekka.wirtanen@evl.fi


Hiekkaharju

: Toomas Takala, 050 512 4312, toomas.takala@evl.fi


Koivukylä

: Sanna Tirkkonen, 050 576 7993, sanna.tirkkonen@evl.fi


Myyrmäki

: Pekka Siutila, 050 355 2715, pekka.siutila@evl.fi

Oppilaitospapit

Jukka-Mikko Karjalainen, 050 581 0593, jukka-mikko.karjalainen@evl.fi
Hanna Vuollo, 050 420 1540, hanna.vuollo@evl.fi

Lisätietoja Vantaan seurakuntien nettisivuilta.

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube