Opiskeluhuolto ja opiskelijan tukipalvelut

‍OPISKELUHUOLTO JA OPISKELIJAN TUKIPALVELUT

Tällä sivustolla löydät eriteltyinä

yhteystiedot toimipisteittäin. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@vantaa.fi ja erityisopettajilla etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi


Terveydenhoitajat

Terveydenhoitaja tekee kaikille 1. ja 2. vuosikurssin nuorisokoulutuksen opiskelijoille terveystarkastuksen. Kaikille Variassa opiskeleville kutsuntaikäisille tehdään toimipisteissä alkuterveystarkastus keväisin.

Terveydenhoitajan perustehtävä on edistää opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia. Sairaanhoitoon liittyvät asiat hoidetaan pääsääntöisesti terveysasemalla. Terveydenhoitajat toimivat opiskelijahyvinvointiryhmissä ja pyrkivät näin tukemaan opiskelijoita yhteistyössä opettajien ja opiskelijahyvinvointiryhmään kuuluvien ammattihenkilöiden kanssa.

Terveydenhoitajat toimipisteittäin:
AVIAPOLIS HIEKKAHARJU KOIVUKYLÄ MYYRMÄKI
Annu Risulainen
050 312 2003
Mervi Torkkeli
050 312 1950
Iris Nolvi
0400 974 320
(tartuntatautiselvitykset
ja niihin liittyvät
rokotukset to–pe
ajanvarauksella)

Eeva-Leena Pouttu
043 825 9925

Katriina Vainio
040 830 8455
Pia Koskelainen
043 825 9926
(pe)
Anu Turula
050 302 5459Virpi Hyttinen
050 312 1690

‍Äkilliset sairaustapaukset

Äkillisissä sairaustapauksissa opiskelijat voivat hakeutua oppilaitoksen alueella sijaitsevalle terveysasemalle tai Peijaksen sairaalan terveyskeskuspäivystykseen. Terveyspalvelujen neuvontanumero on 09 8391 0023.

Erityisopettajat

Jokaisella opiskelualalla on erityisopetuksen vastuuopettaja. Mikäli opinnoissa tulee vastaan vaikeuksia, opinnot eivät etene tai on vaikeaa löytää opiskelumotivaatiota, on opiskeluun mahdollista saada erityisopettajan tukea. Erityisopettaja suunnittelee opiskelijalle soveltuvat tukemisen keinot yhteistyössä muiden opettajien kanssa. Tarpeiden mukaan erityisopettaja tulee avustamaan oppitunnille, opettaa pienryhmissä tai antaa henkilökohtaista tukea yksittäiselle opiskelijalle.

Erityisopettajat toimipisteittäin ja aloittain:
AVIAPOLIS HIEKKAHARJU KOIVUKYLÄ MYYRMÄKI
Liisa Korhonen
050 312 1884
Kati Grommi
050 302 5489
Brita Penttala
050 302 5855
Marika Okkonen-Volk
050 312 1887
Marianne Mustalehto
050 312 1886
Mirjami Rossi-Mäenpää
050 314 6368

Kuraattorit

Kuraattori auttaa monenlaisissa opiskeluun vaikuttavissa asioissa. Kuraattorilta saa apua esimerkiksi asumiseen tai raha-asioihin liittyvissä vaikeuksissa, koulukiusaamiseen, kotioloihin tai päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa tai jos on vaikeaa löytää motivaatiota opiskeluun. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia.

Kuraattorit toimipisteittäin ja aloittain:
AVIAPOLIS HIEKKAHARJU KOIVUKYLÄ MYYRMÄKI
Mervi Tulppo
040 832 5944
Kimmo Peltola
040 568 9852
Tiia Strömberg
040 779 6249
Selena Kehusmaa
040 631 9015
Elina Heikkinen
040 546 2568
Minna Klutas
040 822 4747

Saara Mustalahti
040 352 8309

Psykologit

Varian psykologit tarjoavat keskustelutukea ja hoitoon ohjausta esimerkiksi vaikeissa elämäntilanteissa ja mielen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Voit tarvittaessa varata ajan psykologille, joita työskentelee jokaisessa Varian toimipisteessä. Käynnit ovat maksuttomia ja keskustelut luottamuksellisia. Toisen asteen psykologien esimies on Anne Lakkavaara (anne.lakkavaara@vantaa.fi), 043 8267 545.

Psykologit toimipisteittäin ja aloittain
AVIAPOLIS HIEKKAHARJU KOIVUKYLÄ MYYRMÄKI
Avoin Susanna Homanen
050 312 1888
Avoin Henriikka Savolainen
050 303 6014
Marjo Tapiovaara
040 482 5038

Psykiatriset sairaanhoitajat

Psykiatriset sairaanhoitajat ovat mielenterveys- ja päihdetyötä tekeviä sairaanhoitajia, joiden tehtävänä on opiskelijan psyykkisen terveyden, toiminta- ja opiskelukyvyn sekä elämänhallinnan tukeminen.

Palvelu on ennaltaehkäisevää, itsehoitoa tukevaa neuvontaa, ohjausta, hoidon tarpeen arviointia sekä keskustelua mielenterveys- ja päihdeasioissa. Tarvittaessa opiskelija ohjataan jatkohoitoon.

Vastaanotolle ei tarvita lähetettä, eikä opiskelijalla tarvitse olla todettua mielenterveys- tai päihdeongelmaa. Opiskelija voi hakeutua itse lähettämällä viestin ajanvarausnumeroon tai opiskeluhuollon työntekijän ohjaamana.

AVIAPOLIS HIEKKAHARJU KOIVUKYLÄ MYYRMÄKI
Katja Sikstus-Järvenpää
040 530 7577
Anne Kuula
040 719 6146
Katariina Tainio
040 487 1902
Susanna Poutiainen
040 770 5521

Katariina Tainio
040 487 1902
Katja Sikstus-Järvenpää
040 530 7577

Oppilaitosdiakonit


Aviapolis ja Hiekkaharju

: Lauri Wirtanen, 050 553 1910, lauri-pekka.wirtanen@evl.fi


Hiekkaharju

: Toomas Takala, 050 512 4312, toomas.takala@evl.fi


Koivukylä

: Sanna Tirkkonen, 050 576 7993, sanna.tirkkonen@evl.fi


Myyrmäki

: Pekka Siutila, 050 355 2715, pekka.siutila@evl.fi

Oppilaitospapit

Jukka-Mikko Karjalainen, 050 581 0593, jukka-mikko.karjalainen@evl.fi
Hanna Vuollo, 050 420 1540, hanna.vuollo@evl.fi

Lisätietoja Vantaan seurakuntien nettisivuilta.

Opiskeluhuollon johto

Kuraattorit: Taina Huurre 043 826 6102

Psykologit: Johanna Saariluoma 043 826 7545

Opiskeluterveydenhuollon osastonhoitaja Iida Lindberg 040 836 8386

Päivitetty 2.11.2021 /MS

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube