Harkintaan perustuva valinta

Hakija voidaan tarvittaessa kutsua haastatteluun myös niillä aloilla, joissa ei ole pääsy- ja soveltuvuuskoetta.

Oppimisvaikeudet

Hakijalla on todettuja oppimisvaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet opin­tomenestykseen perusopetuksessa. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan ajantasainen lääkärin, erityisopettajan tai psykologin tai muun asiantuntijan lausunto, jossa kuvataan hakijan oppimisvaikeudet. Lausunnosta tulee ilmetä, miten oppimisvaikeus näkyy konkreettisesti hakijan opinnosta selviytymisessä.

Sosiaaliset syyt

Hakijalla on erityisiä sosiaalisia syitä, jotka ovat heikentäneet aiempaa koulumenestystä. Hakemukseen on liitettävä ajantasainen asiantuntijan lausunto (esim. psykologi, koulukuraattori, sosiaalitoimi), josta käy ilmi, miten ao. asia on vaikuttanut hakijan suoriutumiseen aikaisemmista opinnoista.

Koulutodistusten puuttuminen (olet keskeyttänyt peruskoulun)

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan hakijan selvitys opiskelupolustaan ja työhistoriastaan.

Ulkomaalaisella todistuksella hakeminen

Jos haet ulkomailla suoritetulla peruskoulun todistuksella, toimita hakemuksen liitteenä:

 • kopiot alkuperäisistä todistuksista ja
 • virallisen kielenkääntäjän todistamat suomenkieliset käännökset todistuksista
 • virallinen kielitaitotodistus

Riittämätön tutkintokielen kielitaito

Hakija on suorittanut perusopetuksen suomen kielellä, mutta hänellä on riittämätön tutkintokielen kielitaito. Toimita hakemuksen liitteenä

 • kopio viimeisimmästä koulu- tai opiskelutodistuksesta (ei koske keväällä 2022 peruskoulun päättäviä)
 • virallinen kielitaitotodistus

Hakijalla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan ajantasainen lääkärin, erityisopettajan tai psykologin tai muun asiantuntijan lausunto, jossa kuvataan hakijan oppimisvaikeudet. Lausunnosta tulee ilmetä, miten oppimisvaikeus näkyy konkreettisesti hakijan opinnosta selviytymisessä.

Liitteet toimitetaan siihen oppilaitokseen mihin olet hakemassa


MYYRMÄEN TOIMIPISTE

Alat:

 • leipuri-kondiittori
 • matkailuvirkailija
 • turvallisuusvalvoja
 • ICT- ja elektroniikka-asentaja
 • sähköasentaja, automaatioasentaja

Postiosoite:

Vantaan ammattiopisto Varia
PL 2514, 01030 Vantaan kaupunki

AVIAPOLIKSEN TOIMIPISTE

Alat:

 • autoala (ajoneuvoasentaja, korinkorjaaja)
 • lentokoneasentaja
 • logistiikan alat (autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, varastonhoitaja, lentoasemahuoltaja)

Postiosoite:

Vantaan ammattiopisto Varia
PL 8510, 01030 Vantaan kaupunki

HIEKKAHARJUN TOIMIPISTE

Alat:

 • ravintola- ja catering-ala (kokki tai tarjoilija / restaurant cook eli englanninkielinen linja)
 • parturi-kampaaja
 • media-ala ja kuvallinen ilmaisu (graafinen suunnittelija ja valokuvaaja)
 • maalari
 • talonrakentaja
 • sähköasentaja
 • ilmanvaihtoasentaja
 • putkiasentaja
 • kiinteistönhoitaja
 • levyseppähitsaaja
 • koneistaja

Postiosoite:

Vantaan ammattiopisto Varia
PL 4512, 01030 Vantaan Kaupunki

KOIVUKYLÄN TOIMIPISTE

Alat:

 • lähihoitaja

Postiosoite:

Vantaan ammattiopisto Varia
PL 6515, 01030 Vantaan kaupunki

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube