AMK-yhteistyö

Varia tekee yhteistyötä alueen ammattikorkeakoulujen kanssa, jolloin Variassa opiskelevilla on joustavampi mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo ammattiopintojen yhteydessä.


AMK-opintoja hiusalan, sosiaali- ja terveysalan sekä turvallisuusalan opiskelijoille

Mikäli olet kiinnostunut opiskelemaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoja hiusalan, sosiaali- ja terveysalan tai turvallisuusalan toisen asteen ammattiopintojen yhteydessä, ota yhteyttä opinto-ohjaaja Ritva Väisäseen, p. 040 521 0364, ritva.vaisanen@vantaa.fi

Metropolia-opintopolku insinööriksi haluaville

Vantaan ammattiopisto Varian ja Metropolia Ammattikorkeakoulun koulutusyhteistyön avulla sähköalaa opiskelevalla on mahdollisuus valita opintojen alussa Metropolia-opintopolku. Yhteistyö tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden nopeuttaa vuodella ammatillisen perustutkinnon ja AMK-tutkinnon kokonaisopintoja poistamalla niihin sisältyvät päällekäisyydet.

Yhteistyö koskee Variassa opiskeltavia seuraavia aloja:

  • Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, sähköasentaja (Hiekkaharjun toimipiste)

Kenelle?

Yhteishaussa tai jatkuvassa haussa Variaan hakevalle, syksyllä opintonsa aloittavalle, joka

  • tietää hakiessaan tai opinnot aloittaessaan tähtäävänsä AMK-tutkintoon
  • haluaa opiskella käytännönläheisesti insinöörin työssä tarvittavia perustietoja ja -taitoja (vrt. lukio)

Miten Metropolia-opintopolulle pääsee?

  • hae normaalisti yhteishaun tai jatkuvan haun kautta opiskelemaan Variaan.
  • Variassa valitset heti opintojen alussa ns. Metropolia-opintopolun opinto-ohjaajan avustuksella.

Jos suunnitelmasi jatko-opinnoista muuttuvat opiskellessasi perustutkintoa, voit aina vaihtaa opintopolkua ja valmistua Variasta normaalisti perustutkintoon. AMK-opintosuoritukset huomioidaan jatkaessasi mahdollisesti myöhemmin ammattikorkeakouluun.

Miten opiskelu nopeutuu käytännössä?

Opiskelija opiskelee perustutkintoon ja AMK-tutkintoon sisältyvät päällekäisyydet joko Variassa tai Metropoliassa. Joissain aineissa voidaan tehdä Variassa laajennettu opintomäärä, jotta se vastaisi AMK-opintoja.

Pääsääntöisesti Variassa opiskellaan kolme vuotta. Opintoihin sisältyy AMK-opintoja enintään 60 opintopisteen verran, jolloin opiskeluaika Metropoliassa lyhenee. 60 opintopistettä vastaa vuoden päätoimista opiskelua ammattikorkeakoulussa.

Metropoliaan haetaan normaalisti yhteishaun kautta tai avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta.

Lisätietoja

Osaamispalveluesimies (sähkö) Kimmo Tiainen, p. 040 184 5698, kimmo.tiainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram youtube