AMK-yhteistyö

Varia tekee yhteistyötä alueen ammattikorkeakoulujen kanssa, jolloin Variassa opiskelevilla on joustavampi mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo ammattiopintojen yhteydessä.

AMK-opintoja hiusalan, ravintola- ja cateringalan, sosiaali- ja terveysalan sekä turvallisuusalan opiskelijoille

Varian hiusalan, ravintola- ja cateringalan, sosiaali- ja terveysalan sekä turvallisuusalan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa samanaikaisesti ammatillisten opintojen kanssa oman alan amk-opintoja Laureassa. Englanninkielisen ravintola- ja cateringalan opiskelijoilla on sama mahdollisuus Haaga-Heliassa. Jos olet kiinnostunut amk-opinnoista, ole yhteydessä omaan opinto-ohjaajaan.

Metropolia-opintopolku insinööriksi haluaville

Vantaan ammattiopisto Varian ja Metropolia Ammattikorkeakoulun koulutusyhteistyön avulla Hiekkaharjussa sähköalaa opiskelevalla on mahdollisuus valita opintojen alussa Metropolia-opintopolku. Yhteistyö tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden nopeuttaa ammatillisen perustutkinnon ja AMK-tutkinnon kokonaisopintoja poistamalla niihin sisältyviä päällekkäisyyksiä.

Kenelle?

Yhteishaussa tai jatkuvassa haussa Variaan hakevalle, syksyllä opintonsa aloittavalle, joka

  • tietää hakiessaan tai opinnot aloittaessaan tähtäävänsä AMK-tutkintoon
  • haluaa opiskella käytännönläheisesti insinöörin työssä tarvittavia perustietoja ja -taitoja (vrt. lukio)

Miten Metropolia-opintopolulle pääsee?

  • hae normaalisti yhteishaun tai jatkuvan haun kautta opiskelemaan Variaan.
  • Variassa valitset heti opintojen alussa ns. Metropolia-opintopolun opinto-ohjaajan avustuksella.

Jos suunnitelmasi jatko-opinnoista muuttuvat opiskellessasi perustutkintoa, voit aina vaihtaa opintopolkua ja valmistua Variasta normaalisti perustutkintoon. AMK-opintosuoritukset huomioidaan jatkaessasi mahdollisesti myöhemmin ammattikorkeakouluun.

Miten opiskelu nopeutuu käytännössä?

Opiskelija opiskelee perustutkintoon ja AMK-tutkintoon sisältyvät päällekäisyydet joko Variassa tai Metropoliassa. Joissain aineissa voidaan tehdä Variassa laajennettu opintomäärä, jotta se vastaisi AMK-opintoja.

Pääsääntöisesti Variassa opiskellaan kolme vuotta. Opintoihin sisältyy AMK-opintoja enintään 60 opintopisteen verran, jolloin opiskeluaika Metropoliassa lyhenee. 60 opintopistettä vastaa vuoden päätoimista opiskelua ammattikorkeakoulussa. HUOM. AMK-opinnot ovat vaativia, ja ne edellyttävät hyviä valmiuksia ja reilusti myös omaa aikaa.

Metropoliaan haetaan normaalisti yhteishaun kautta tai avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Heli Toivonen, puh: 050 314 5605, heli.k.toivonen@eduvantaa.fi

Päivitetty 11.4.2020 (AR)

facebook twitter instagram youtube