Kortit ja passit

Kortit ja passit

Joihinkin tutkintoihimme liittyy pakollisia kortteja tai passeja, jotka voi suorittaa Variassa opiskeluaikana. Myös muut kuin Varian opiskelijat voivat suorittaa meillä kortteja.

Ensiapukortit

Ensiapukortit toimivat todistuksina käydyistä kursseista. EA1 ja EA2 -kortit ovat voimassa kolme vuotta. Ennen viimeistä voimassaoloaikaa suositellaan hätäensiapukurssia, jolloin EA1 ja EA2 –kortit tulevat uudelleen voimaan kolmeksi vuodeksi. Hätäensiapukurssi toimii EA1 ja EA2 -kurssien kertauskurssina ja ne voidaan uusia vain kerran hätäensiapukurssilla.

Hygieniapassi

Hygieniapassi vaaditaan kaikilta niiltä henkilöiltä, jotka työssään käsittelevät helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Testin suorittaminen maksaa Varian opiskelijoille 10 euroa ja ulkopuolisille 30 euroa. Lisätietoa koulutuksista ja testeistä saa alan opettajilta. Linkki ilmoittautumiseen.

Turvakortti

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville henkilöille. Se antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Koulutus on kestoltaan yhden työpäivän (noin 8 tuntia) mittainen. Kurssin läpäisseet saavat kortin, joka on voimassa viisi vuotta. Kortin hinta on 17 euroa.

Tulityökortti

Tulityökortti vaaditaan pakollisena henkilöiltä, jotka tekevät töitä, joista voi aiheutua palovaara. Varia kouluttaa mm. kaikki tekniikan alan opiskelijat tulityön turvallisuuskurssilla, josta opiskelijat saavat todistuksena tulityökortin. Tulityökortin hinta on 17 euroa.

Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortti on tarkoitettu teollisuuden ja rakennustyömaiden yhteisillä työpaikoilla töitä tekeville henkilöille. Kortti antaa perusvalmiudet työympäristön vaarojen tunnistamiseen ja työsuojelun perusteisiin. Työturvallisuuskortin hinta on 10 euroa.

Ammattiosaajan työkykypassi

Sinulla on mahdollisuus suorittaa opintojesi aikana Ammattiosaajan työkykypassi. Työkykypassin tavoitteena on lisätä tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta hyvinvoinnistasi opiskelun aikana ja sen jälkeen.

Työkykypassi antaa työnantajalle tietoa ammattiin hakeutuvan mahdollisuuksista menestyä alalla. Voit hyödyntää passia työnhakutilanteessa osoittamalla passin avulla tulevalle työnantajallesi olevasi toiminta- ja työkyvystään huolehtiva ammattiosaaja. Työkykypassin suorittamisesta tulee merkintä tutkintotodistukseen.

Opiskeluun liittyvät pakolliset kortit ja passit maksetaan opintotoimiston kassaan lukuvuoden alkaessa, muut maksetaan ennen kurssille osallistumista.

Kuljettajien ammattipätevyys- ja täydennyskoulutukset

  • Kuljetusalan ammattipätevyyden jatkokoulutukset (1 pv) 120 euroa
  • Työturvallisuuskortti (myös ammattipätevyyden jatkokoulutuksena 1 pv) 120 euroa
  • Tieturva (myös ammattipätevyyden jatkokoulutuksena 1 pv) 120 euroa
  • ADR (peruskurssi 3 pv) 315 euroa
  • ADR (yhditetty peruskurssi 4 pv) 365 euroa
  • ADR (e7, 1 pv) 120 euroa
  • ADR (e1, 1 pv) 120 euroa
  • ADR (täydennys 1-2 pv) 120 euroa
  • ADR (säiliökurssi 2 pv) 365 euroa
  • Ympäristöturvallisuuskortti 120 euroa

Lisätietoja: Seppo Virtanen, seppo.virtanen@eduvantaa.fi, 050 314 6248

facebook twitter instagram youtube