Osaamisperusteisuus

M‍itä on osaamisperusteisuus?


Osaamisperusteisessa oppimisessa ei ole merkittävää se, kuinka monta tuntia tai viikkoa opiskelija opiskelee vaan se, mitä hän työpaikalla oppii ja osaa tehdä. Kun opetussuunnitelmassa määritellyt oppimistavoitteet on saavutettu, opiskelija siirtyy hankkimaan seuraavassa tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista.


Lisäksi osaamisperusteisuus tarkoittaa sitä, että tutkinnon perusteissa ammattitaitovaatimukset ilmaistaan ammattitaitona ja osaamisena, joita työelämässä tarvitaan. Kaikki tutkinnon osat on määritelty ja nimetty työelämän toimintakokonaisuuksien ja työprosessien mukaan.


Lisäksi:


Valokuva


  • Oppimistulokset kuvataan osaamisena; perustaksi oppimiselle ja oppijan arvioinnille. Osaamisen arviointi perustuu työelämän työ- ja toimintaprosesseja vastaavien osaamiskokonaisuuksien arviointiin.
  • Ammattitaitovaatimukset on määritelty osaamisena. Saavutettu osaaminen arvioidaan käytännön työtehtävissä ammatillisena toimintana.
  • Osaamisperusteinen toiminta edistää muualla hankitun osaamisen, etenkin epävirallisen ja arkioppimisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa. Oppijan osaaminen on perusta osaamisen hankkimiselle ja oppijan arvioinnille.
  • Oppiaine- ja opetusaikakeskeisestä ajattelusta on siirrytty osaamiskeskeisyyteen; mitä oppijan on osattava tutkinnon osan/tutkinnon hankkimisen jälkeen.
  • Osaamisperusteinen toiminta mahdollistaa aiempaa laajemmin tutkinnon hankkimiselle joustavat ja yksilölliset opintopolut.


Mitä osaamisperusteinen toiminta tarkoittaa työpaikalla?


Lähtökohtana ovat tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset sekä oppijalla oleva osaaminen ja uuden osaamisen hankkiminen.

Valokuva


  • Teorian ja käytännön erottelusta on siirrytty työelämän toiminnan perustana oleviin osaamiskokonaisuuksiin. Yhteisiä tutkinnon osia integroidaan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.
  • Ammattitaitovaatimukset on määritelty osaamisena, joka ilmenee ammatillisena toimintana ja saavutettu osaaminen on arvioitavissa käytännön työtilanteissa ja työtoiminnassa.
  • Joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen avulla on mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin.
  • Oppiaine-, sisältö- ja opetusaikakeskeisyyden sijaan keskitytään siihen, mitä oppijan on osattava tutkinnon osan/tutkinnon hankkimisen jälkeen. Osaamisen arviointi perustuu työelämän työ- ja toimintaprosesseja vastaavien laajojen osaamiskokonaisuuksien arviointiin.
  • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelu toteutetaan yhdessä oppijan, työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa.

facebook twitter instagram youtube