Osallistuminen opetukseen

Osallistuminen opetukseen

Opiskelijan on osallistuttava opetukseen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, jollei siitä erikseen ole myönnetty vapautusta. Voit olla opetuksesta poissa vain:

  • sairauden takia
  • vastuuopettajan/osaamisalan esimiehen luvalla
  • henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman perusteella

Poissaoloon on aina oltava jokin syy ja poissaolo tulee aina selvittää. Sinulla ja/tai huoltajallasi on velvollisuus ensimmäisen poissaolopäivän aikana ilmoittaa sairaudesta tai muusta poissaolon syystä

  • koulussa vastuuopettajalle
  • työpaikalla oppimisjaksolla ollessasi ohjaavalle opettajalle tai työelämän edustajalle

Puuttuvan osaamisen hankkimisesta sinun tulee itse sopia opettajien kanssa.

Opiskelijan on suoritettava tehtävät tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630).

Käyttäytyminen ja hyvät tavat kertovat muille paljon siitä, millainen ihminen on. Kiittäminen, anteeksipyytäminen ja tervehtiminen ovat pieniä tekoja, mutta niiden käyttäminen on kohteliasta ja huomaavaista toisia kohtaan. Hyvät käytöstavat kertovat toisten arvostamisesta ja huomioon ottamisesta. Myös työnantajat arvostavat hyvien tapojen osaajia.

facebook twitter instagram youtube