Vastuuopettajan tuki ja tehtävät

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty oma vastuuopettaja, joka on opiskelijan lähin tukihenkilö. Vastuuopettaja vastaa opiskelukäytäntöihin perehdyttämisestä ja ammatillisesta ohjauksesta yhdessä muiden opettajien kanssa.

Ohjauksella tuetaan opiskeluryhmän myönteistä ilmapiiriä ja opiskelijoiden ryhmäytymistä sekä autetaan opiskelijaa sitoutumaan ammattiin opiskelemiseen. Vastuuopettajan kanssa käsitellään opiskeluun liittyviä kaikille yhteisiä asioita. Näitä ovat esimerkiksi:

  • tutkinnon muodostuminen, pakolliset ja valinnaiset opinnot
  • opintojen etenemisen seuranta
  • opintoihin sitoutuminen
  • opiskelumenetelmät kuten verkko-opinnot ja työpaikalla oppiminen
  • arviointi
  • ammatti-identiteetti ja ryhmässä toimiminen

Vastuuopettaja varaa jokaiselle opiskelijalle keskustelu- ja ohjausaikaa mm. henkilökohtaisen opiskelujen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimista ja opintojen etenemisen seurantaa varten. Vastuuopettaja on yhteydessä alaikäisten opiskelijoiden huoltajiin.

‍Päivitetty 11.4.2020 (AR)

facebook twitter instagram youtube